KERST-IN REUVERS MANNENKOOR

Op 18 december 2016 werd door het Reuvers Mannenkoor weer de jaarlijkse Kerst- In gehouden. In een prachtig versierde en goed gevulde Schakel konden de toehoorders weer genieten van een mooi kerstprogramma.

Naast de Reuvers Mannenkoor o.l.v. Ernst Lamers namen deel de mezzo sopraan Monique Topeeters en het Trommel & Fluiterkorps St.Barbara o.l.v. Peter Heijnen. Het koor en soliste werd aan de piano begeleid door Agnes van Dijk-Lengyel. Tijdens het concert werden de deelnemers en aanwezigen door het programma geleid door Pierre Jetten.

Allereerst opende het Reuvers Mannenkoor samen met het Trommel & Fluiterkorps deze Kerst-In met Joy to the World. Hierna werd het welkomstwoord uitgesproken door de voorzitter Fred Strous.

Het TFK vervolgde het programma met een aantal schitterend uitgevoerde kerstliederen. Het was een lust om te horen en te zien hoe de, soms jeugdige, muzikanten hun instrumenten lieten “spreken”. Zeer gedisciplineerd onder de bezielende en soms “bevlogen” leiding van hun dirigent.

Vervolgens was het de beurt aan Monique Topeeters die met begeleiding van Agnes van Dijk-Lengyel zorgde voor de uitvoering van een 5-tal werken. Monique en Agnes, geen onbekenden binnen en buiten ons koor, zong en speelde de “kerststerretjes” van de hemel. Schitterend!

Na de pauze werd de trekking van de loterij verricht door de voorzitter. Voor de entreeprijs ad. € 2.50 ontvingen de bezoekers n.l. een lotnummer. De gewonnen prijs viel op het lotnummer van de familie Smeets een van de vaste bezoekers van onze concerten.

Monique Topeeters met Agnes van Dijk-Lengyel aan de piano sloot daarna haar optreden af met het prachtig vertolkte Pie Jesu van Anton Webber.
Alvorens het Reuvers Mannenkoor de Kerst-In vervolgde met een 5-tal werken waaronder enkele nieuw ingestudeerde, was er nog het gezamenlijk optreden van het koor met soliste en pianiste met het werk “Mille Cherubini in coro” van Franz Schubert/Steven Mercurio.

Vermeldenswaardig is nog het optreden van een 3-tal “eigen” solisten t.w. Jo Niesen, Joep Janssen en Jan Jacobs in een van de uitgevoerde werken door het RMK.

Na de kerstwens door de voorzitter werd deze Kerst-In afgesloten met het overbekende en niet weg te denken Stille Nacht door het Reuvers Mannenkoor met begeleiding van Agnes van Dijk-Lengyel. Bloemen waren er tenslotte voor de soliste Monique en pianiste Agnes alsmede voor de dirigenten van Trommel &Fluiterkorps en Reuvers Mannenkoor. Een dankwoord van de voorzitter was er nog voor de sponsoren en bezoekers, de Schakel voor de prachtige versiering, en voor alle andere medewerkers.

 

GESLAAGDE CAECILIA-AVOND 2016

Op zaterdag 19 november werd door het Reuvers Mannenkoor het Caeciliafeest in verenigingslokaal “de Schakel” afgesloten met een gezellige avond. Begonnen werd met een lekker kopje koffie en een stuk vlaai. Hierna werd de jubilaris Stef Backus onder luid applaus van de leden en hun partners door het bestuur naar de zaal begeleid. Allereerst werd Stef door de voorzittter toegesproken in verband met zijn 40-jarig lidmaatschap van het koor. Stef, een zeer trouw lid, heeft zich voor het koor in die 40 jaar zeer verdienstelijk gemaakt, niet alleen als zanger, maar ook op allerlei andere gebieden. Hij is ook binnen het koor de enigste zanger die bijna alle uit te voeren werken uit zijn hoofd kent. Door zijn zussen werd hem het speldje van het KNZV op gestoken. Hierna was het de beurt aan de wethouder Ton Reijnders die op zijn eigen wijze Stef in het zonnetje zette en hem de oorkonde van het KNZV overhandigde. De wethouder had nog een verrassing, n.l. voor de heren Peter Cox en Piet Verstappen en Stef Backus. Hij prees deze heren voor hun jarenlange inzet voor het koor en bood hen namens de gemeente Beesel een attentie aan. Nadat Stef nog een cadeau namens het koor was aangeboden en een bloemenhulde voor de “feestelingen”, was er gelegenheid om te feliciteren.

Hierna was het de beurt aan de verschillende “artiesten” die met hun acts of solo optreden de avond zouden opvullen. Allereerst was het Piet Weijers die met Ernst Lamers aan de piano enkele mooi uitgevoerde liederen ten gehore bracht. Verder konden de aanwezigen genieten van de “synchroon” zwemmers die zich redelijk bloot gaven en kosten(water) noch moeite hadden gespaard, de kleurrijke Nachtegaaltjes met hun sierlijke uitbeeldingen, een zwarte Piet parodie op Farce Majeur, nu Force Malheur) van de groep 2e bassen, Jezuke (het staat allemaal verkeerd in de schriften) en van de tekstdichter met zijn kwinkslagen.

Onder het genot van een drankje en lekkere hapjes bereid door “de Schakel” kon er tussendoor en tot de late uurtjes nog een dansje worden gemaakt. Al met al weer een zeer gezellige ouderwetse avond.

 

Ceaciliamis 2016

In het kader van de jaarlijkse Ceaciliaviering luisterde het Reuvers Mannenkoor op 6 november jl. de hoogmis op in de Lambertuskerk te Reuver.

Tijdens de mis werden enkele liederen gezongen in de Engelse, Russische, Hebreeuwse en Latijnse taal en werden de overleden leden van het Reuvers Mannenkoor herdacht. Na het zingen van het laatste lied (Tollite hostias van Camille Saint-Saëns) werd het koor door de kerkgangers beloond met een warm applaus.

's Middags om 13.00 uur werden de koorleden met hun partners verwacht in café zaal de Paerssjtal
in Offenbeek. Hier werd genoten van een door medewerkers van de Paerssjtal tot in de puntjes verzorgde brunch, bestaande uit diverse warme en koude gerechten. Tijdens de brunch werd aan koorlid Frits Ramaekers en zijn echtgenote Alda een door Pierre Jetten (eveneens een koorlid) gemaakte ets uitgereikt. Frits (reeds 30 jaar lid) kreeg deze ets vanwege zijn vele verdiensten en werkzaamheden voor het koor.

Tenslotte een woord van dank aan onze sponsor de Paerssjtal voor de uitstekende en goed verzorgde brunch, alsmede aan de Commissie Organisatie en Ledenwerving van het Reuvers Mannenkoor voor de in alle opzichten geslaagde organisatie van deze dag.


Koorlid Huub Ummels

 

Bezoek aan Alfa Bierbrouwerij

Op 15 oktober werd door een aantal leden van ons koor een bezoek gebracht aan de Alfa bierbrouwerij te Schinnen.  Het uitstapje werd exclusief voor de leden van het koor georganiseerd door Lou Giesen, zijnde de uitbater van ons clublokaal ´De Schakel``. Om 11.30 uur stond achter de schakel een grote bus klaar om ons te vervoeren naar de brouwerij. Bij een druilerig weertje werd de reis aangevangen en na een klein uurtje werden wij in Schinnen verwelkomt door een spraakzame gastheer van de Alfa brouwerij. Na een woord van welkom  werden wij getrakteerd op koffie met Limburgse vlaai, wat iedereen zich goed liet smaken. Hierna werd ons het een en ander verteld over het ontstaan en de geschiedenis van de brouwerij. Het blijkt dat door de familie Meens reeds sinds 1870 op ambachtelijke wijze op de huidige locatie bier wordt gebrouwen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van water uit een eigen bron. Deze bron wordt gevoed door regenwater dat vanuit de Ardennen naar de bron stroomt en hiervoor circa 1000 jaar nodig heeft gehad. D.w.z dat regenwater dat meer dan 1000 jaar geleden is gevallen, nu wordt gebruikt voor het maken van een kostelijk biertje.  
Hierna volgde een rondleiding door het bedrijf waarbij alle ketels en apparatuur benodigd om bier te brouwen werden bekeken, uiteraard met een duidelijke uitleg van onze gastheer. Na de rondleiding  konden we de diverse  producten proeven en van een goed glas genieten. Tijdens  het proeven van de diverse biersoorten werden een aantal liederen ten gehore gebracht, waarbij bij het laatste lied duidelijk te horen was dat deze brouwerij een goed glas bier maakt. Rond 15.00 uur werd de terugtocht aangevangen en werden wij bij een aangenaam schijnend zonnetje weer veilig naar Reuver gebracht. Door Lou Giesen werden wij in `de Schakel` getrakteerd op broodjes met kroket en frikandel wat  eveneens in goede aarde viel. Door de meesten van de deelnemers werden aan de bar nog een tijdje de belevenissen van de dag doorgesproken waarna iedereen terugkijkend op een mooie dag voldaan naar huis kon terugkeren.  

Wij danken iedereen die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd aan deze  gezellige middag, in het bijzonder de organisator van deze dag Lou Giesen.

 

 

Totaal bezoekersTotaal bezoekers314767
 • Huis vd Kunsten
 • Landal
 • KSG Accountants en Belastingadviseurs
 • Houtimport
 • Witte Stein
 • vd Velden
 • Uitvaartcentrum
 • De Schakel
 • Schatorie
 • Prov Limburg
 • De Paerssjtal
 • TicketExpress