default_mobilelogo

21Liefst 3 jubilarissen waren dit jaar te huldigen tijdens het Caeciliafeest dat op 17 november gevierd werd. Na de koffie met vlaai vond de huldiging plaats. Helaas kon één van de drie feestelingen: Jan Verkoelen (50 jaar lid) er wegens ziekte niet bij zijn. De andere twee jubilarissen: Wiel Levels (60 jaar lid) en Jan Houwen (40 jaar lid) waren er wel en werden door voorz66itter Fred Strous in het zonnetje gezet. Even werd stil gestaan bij wat beiden in de voorbije jaren voor het koor betekend hebben, waarbij extra vermelding verdient dat Wiel Levels gedurende 15 jaar de rol van secretaris van het koor heeft vervuld. De dames van beide jubilarissen werden ook erbij betrokken en ontvingen van de voorzitter een boeket bloemen. Ook aanwezig was de voorzitter van het KNZV–Limburg de heer Herman Janssen. Door hem werden beide jubilarissen eveneens toegesproken, waarna hen de versierselen met oorkonde werden uitgereikt horende bij hun jubileum.
Na een dankwoord van Wiel Levels werden, zoals gebruikelijk, de jubilarissen op gepaste wijze toegezongen door het koor. Bij afwezigheid 23
van dirigent Hennie Ramaekers werd zijn rol waargenomen door koorlid Huug Steeghs. Na de felicitaties door de leden en hun dames was het dan toch echt tijd voor de feestavond. Het orkest Thei en Joop zorgde, zoals gewend van voorgaande jaren, voor een prima stemming. Ook vonden, zoals gebruikelijk tussendoor optredens plaats. ‘Vaandeldrager’ Gilbert Petit wist de zaal uitstekend te vermaken met zijn winnende buut uit 2016. Ook Jeu Vekoelen wist, zoals we van hem gewend zijn, een aantal ‘wijze’ spreuken. Jubilaris Wiel Levels trakteerde op beelden en muziek van een vroegere koorreis naar Praag. Echtgenote Nel van jubilaris Jan Houwen wist het publiek te vermaken met anekdotes die zich afspeelden tijdens een andere koorreis. Ook verzorgde Piet houwers weer de jaarlijkse tombola waarvoor hij dit jaar gebruik maakte van een ‘rad van fortuin’. Als klap op de vuurpijl echter was er een optreden op een heuse vleugel door het duo ‘Crazy piano RMK’ met virtuoze pianoklanken. Nee, geen pianospel a quatre main (met vier handen) zoals je zou verwachten. Nee, de handen bleven in de lucht, maar waarmee ze dan wel speelden kunnen we alleen maar raden….. Het succes was er niet minder om, met dank aan Jan en Lee.
Kortom: gezellig tot in de late uurtjes.
Huug Steeghs

75  86  90  83 

 Meer foto's (klik op eerste foto):