default_mobilelogo

Persbericht lifestream

 Persbericht Lifestream repetities

 

Het koor heeft een persbericht uit laten gaan met de mededeling dat het koor start met het via een Lifestream de koorleden in staat te stellen tot het thuis kunnen volgen van repetities. Dit i.v.m. de corona-pandemie.

Voor het persbericht:
klik hier

 Informatie over onze concerten

Heeft u interesse om persoonlijk informatie te ontvangen over onze concerten en aanverwante activiteiten?

Wij willen u deze informatie graag per Email toesturen. Hieronder kunt u zich hiervoor aanmelden.

secretaris@reuversmannenkoor.nl

 

Vanwege Corona is ons koor, evenals andere koren in een 'stille fase'  terecht gekomen. Geen repetities of optredens en ook geen viering van het Caeciliafeest, voor een koor dé gelegenheid om feest te vieren en jubilarissen te huldigen. Jammer uiteraard, voor de mensen die precies dit jaar aan de beurt waren om hun jubileum te mogen vieren.
Zo was koorlid Jan Janssen in de maand december van dit jaar precies 50 jaar bij het koor. Om toch aandacht te geven aan dit heuglijke feit, trok voorzitter Fred Strous samen met secretaris Lee van Dijk naar huize Janssen. De jubilaris en zijn echtgenote werden door de voorzitter als volgt toegesproken en werden hem de bijbehorende versierselen uitgereikt.


Beste Jan,

Jan Jansen50jubEind deze maondj waers dich 81 jaor. In 1956, met 17 joar, bösse gaon zinge biej Venlona in Venlo. Lee en ich móste toen noch gebaore waere. En in 1970 bösse lid gewaore van het Ruivers Mannekoeër.
En dit jaor dus 50 jaor lid van ’t koeër. Det verdeent met rech GOUD! En GOUD met hoofletters gesjreve.

Jan, neet allein de ideale sjoënzoon, maar zekerauch eine ideale vereinigingsmiens veur de vereiniging en veur ‘t besjtuur. Doe höbs dien gewich in goud biejgedrage biej ’t Ruivers Mannenkoeër.
Emes hoe ze op kens vertrouwe, altiëd correct en netjes, nao de dirigent, nao ’t besjtuur en nao de collega-zengers. As d’r iets waas, leets ze dich correct huüre, zonger ruzie te zeuke of emes te beleidige.
Veur kóste altied op dich raekene: donateursacties (vreuger), bliksemlaoterieë en wat, zier belangriek is, tiedens concerte en concertreize.
Want met dien mooie echte zangkoeërsjtum bösse ein zeer waardevolle krach veur ’t koeër en dirigent tiedens de concerte.

Jan is neet emes dae gaer oppe veurgrondj treujt, maar idderein wet intösse: as Jan iets duit, duit Jan det met euvergave, duit Jan det netjes en kens ze blinjelings op Jan vertrouwe.
Ein paar jaor geleje sjrók idderein zich kapot toen biej dich de ‘vreselike ziekte’ waerde geconstateerd. Veur zien bliej des ze dees ziekte höbs euverwónne en veur haope nog lang van dien sjtum te moge geniete. 

Door Corona huldige veur dich noe noeëdgedwonge hiej biej dicht hoes in kleine kring en euverhandige dich hiej biej de sjpeld en oorkonde oet van het KNZV-Limburg. ‘t Ken noe efkes neet angers: gn hendjes van de lede en gen serenaatje van de leden.

De attentie van het koeër haope veur op ein anger tiedsjtip aan dich oet te reike biej de huldiging, as ’t weer veilig is, veur alle leden van ’t koeër. Jan, ein welgemeinde felicitatie met dees geweldige prestatie en ein groeët waord van dank. Het is echfein om dich as collega zenger mit te moge make. 

Mieke

Auch dich Mieke, bedank veur dien 50 jaor betrokkenheid biej ’t koeër en de sjteun aan Jan. Bedank veur dien altied hertelike aanwezigheid en betrokkenheid biej concerte, concertreize en Caeciliafieëste.