default_mobilelogo

Voor de koorleden een hele toer om al die muziekstukken voor het operaconcert onder de pet te krijgen. Met name de Italiaanse operakoren met veel snelle zangpassages en lastige en snelle teksten vormden nogal wat hoofdbrekens en maakten het noodzakelijk om ook thuis veel te oefenen. Maar onze onvolprezen dirigent Hennie Ramaekers wist waar hij mee bezig was en uiteindelijk lukte het dan toch.
Bestuur en commissies hadden intussen ook niet stil gezeten met de organisatie van het concert. Begeleiding van het koor en solisten werden vastgelegd en er werd een reclamecampagne in gang gezet om het publiek van onze plannen voor een operaconcert op de hoogte te stellen.
Niet mag onvermeld blijven dat tijdens dit concert de nieuwe uniforme kleding van het koor aan het publiek gepresenteerd zou worden.

Op 3 november was het zover en kon het operaconcert door het koor ten uitvoer worden gebracht met medewerking van Salonorkest Da Capo o.l.v. Ernest Frissen en de solisten Karin Herzenberg (sopraan) en Sef Thissen (bariton). Ook voor onze vaste pianiste Agnes van Dijk-Lengyel was er een belangrijke taak in de begeleiding van ons koor.

Door de gekozen opstelling van koor en orkest die steeds op de bühne bleven, kon het programma vlot en zonder hinderlijke wisselingen worden afgewerkt. De deelnemers konden zo beurtelings hun bijdragen leveren, waardoor het geheel vlot en wervelend verliep. Door koorlid Pierre Jetten werd tussendoor tekst en uitleg gegeven over de muziek die ten gehore werd gebracht.

Alle moeite bij het instuderen van de muziek leidde, gelet op de reacties van het publiek tijdens het concert en erna, tot een prima resultaat. Ook de bijdragen van orkest, solisten en (last but not least) onze begeleidster Agnes van Dijk in het slagen van dit concert bleven hierbij niet onvermeld. Voor het koor een mooie avond om nog lang en met genoegen op terug te mogen kijken.