default_mobilelogo

DSC05830 A1Op zaterdag 1 juni was het koor te gast bij restaurant Bösdael voor een optreden voor de veelal oudere bewoners van deze wijk. Onder de gasten een 4-tal (oud-)leden van het koor die in deze wijk van hun welverdiende rust mogen genieten. Op het programma van het koor stond wat lichter koorrepertoire en enkele meezingers: Loeënde Klokke en Wie Sjoeën Oos Limburg Is
Het veeltallig aanwezige publiek had, gezien het applaus, waardering voor ons optreden en met de meezingers werd goed meegezongen, al zeker door onze oud-leden. Dirigent Hennie Ramaekers wist, zoals we van hem gewend zijn, het koor tot goede prestaties te bewegen en zijn virtuoze begeleiding op de piano maakte de zaak compleet.

DSC05838 A1Het concert werd onderbroken voor huldiging van koorjubilaris Jan Verkoelen. Hij werd door voorzitter Fred Strous toegesproken en bedankt voor de vele werkzaamheden die hij gedurende de afgelopen 50 jaren voor het koor heeft verricht. Stien, de echtgenote van Jan, ontving een grote bos bloemen en door een kleinzoon werd Jan de gouden Bondsspeld voor 50 lidmaatschap opgespeld. De jubilaris was duidelijk verrast door deze huldiging. Normaal gesproken zou deze hebben plaatsgevonden tijdens het traditionele Caeciliafeest, maar helaas kon hij daar destijds wegens ziekte niet bij aanwezig zijn. Met het zingen van de Toast werd tot slot de waardering door de koorleden aan Jan uitgebracht.

Na afsluiting van het concert kon worden teruggekeken op een aangenaam verlopen middag en met veel waardering door het aanwezige publiek.

DSC05816 A1