default_mobilelogo

834A5354
Ook dit jaar weer een najaarstconcert in ons ‘eigen’ Zalencentrum De Schakel. Samen met een tweetal gastkoren werd, met een avond gevuld met zang in diverse stijlen en genres, het publiek een mooi programma geboden.

Het gemengd koor A Cappella uit Swalmen presenteerde met als dirigent Pieter Bongaarts een afwisselend programma van hedendaagse en klassiek/kerkelijke muziek uit verre streken en dichter bij huis. Met Sylvia Berghs aan de piano wist het koor een mooi en kwalitatief goed uitgevoerd programma neer te zetten. Een juiste balans in mannen- en vrouwenstemmen was mede debet aan een aangename koorklank.

834A5288
De close Harmony Groep Briskly uit Roermond zorgde met close harmony-zang voor een heel ander geluid, maar met een zeker niet minder mooie koorklank. De stuk-voor-stuk goed geschoolde zangers en zangeressen brachten o.l.v. dirigente Sandra Halmans een prima en gevarieerd programma van hedendaagse koormuziek. Onderbroken door een pauze werd door het koor een tweetal keer opgetreden. Hun zang leidde, gezien het ruime applaus, tot veel waardering bij het publiek.

Tet afsluiting van het concert was het de beurt aan Reuvers Mannenkoor. Op het programma een keur aan overwegend filmmuziek. Dirigent Hennie Ramaekers was (zoals altijd) in vorm en wist het koor te bewegen tot goede en overtuigende zang. Met aan de piano weer Sylvia Berghs (drukke avond voor haar) werd het programma afgewerkt, waarbij koorlid Pierre Jetten -zoals gebruikelijk- zorgde voor kundige toelichting op het te zingen repertoire. Overigens ‘mocht’ hij, bij afwezigheid van koor-voorzitter Fred Strous, ook de presentatie van de hele avond voor zijn rekening nemen.

In zijn slotwoord dankte hij alle deelnemers voor hun bijdrage aan een geslaagde concertavond met -in het bijzonder- de dirigenten en begeleiders.

834A5312834A5292a


 

 

 

 

 

 

 

 

834A5347b