default_mobilelogo

834A5515De zondag vóór kerstmis is voor het koor de dag van het jaarlijkse kerstconcert. De voorbereidingen hiervoor: het aanzoeken van de deelnemers, de publicaties en reclame, de inrichting van zaal en podium en last but mot least het kiezen en instuderen van het repertoire werden ruim beloond. In een sfeervol versierde zaal werd voor de talrijk aanwezige bezoekers een prachtig kerstconcert verzorgd. Een lichtinstallatie zorgde voor fraaie lichteffecten tijdens de optredens. Via schermen werden beelden getoond die welhaast naadloos aansloten op de sfeer en het onderwerp van de gezongen liederen.

Het concert werd ingeluid met volkszang. Hennie Ramaekers, dirigent van het RMK, zette de bezoekers op zijn kundige wijze aan het werk met het meezingen van traditionele kerstliederen die door hem op piano werden begeleid. De teksten van de liederen werden op de aanwezige schermen geprojecteerd. Na een wat schoorvoetend begin ging de samenzang steeds beter en werd het publiek hier ook ruim voor geprezen. Het ging zelfs zo goed dat Hennie Ramaekers voorstelde om komend jaar te beginnen met Poolse en Russische kerstliederen. We zullen zien.

834A5571De Vocal Group Odeon uit Maastricht opende het ‘eigenlijke’ concert met eigentijdse en traditionele kerstliederen. De zangers en zangeressen waren allen uitgedost in fraaie oud-Engelse kledij in Dickensiaanse stijl. Onder leiding van dirigente Jackeline Nelissen werd het een prachtig en kwalitatief hoogstaand optreden. Naast de samenzang bleken de meeste zangers ook over solistische kwaliteiten te beschikken. Het optreden van Odeon werd onderbroken door een eerste optreden van de mezzo-sopraan Lucie van Ree.
Vóór aanvang van de Pauze werden er door de voorzitter van het koor enkele zaalprijzen verloot onder het aanwezige publiek.

Na de pauze eerst een optreden van het Herenkoor Sint Lambertus met een tweetal liederen. Het bleek maar weer dat met name gregoriaanse muziek altijd weer mooi past in de sfeer van een kerstconcert.
Hierna was het de beurt aan het Reuvers Mannenkoor. Op het programma een 11-tal muziekstukken, deels in kerstsfeer en deels passend in de sfeer van het concert. Dirigent Hennie Ramaekers wist de zangers te bewegen tot een prima optreden, zoals uit de reacties van het publiek mocht worden afgeleid. Ook was er de als altijd onvolprezen pianobegeleiding door 834A5563
Agnes van Dijk. Bij een drietal liederen was er solistische medewerking door de mezzo-sopraan Lucie van Ree. Daarnaast zong zij tussendoor enkele eigen liederen.
Het concert werd, geheel volgens de traditie, afgesloten met de Stille Nacht. Dit jaar als gezamenlijke actie van alle deelnemers aan het concert. Hieraan voorafgaand werd door de voorzitter van RMK Fred Strous nog een kerstwens uitgesproken met aansluitend een gedicht van de bekende Reuvenaar Nol Wassen: De Contente Miens, hierbij passend op piano begeleid door Agnes van Dijk.

Er mag wederom worden teruggezien op een prachtig en prima geslaagd Kerstconcert. Een woord van dank aan iedereen die hier zijn steentje aan heeft bijgedragen is zeker op zijn plaats.

 

834A5621