default_mobilelogo

IMG 4175Op 26 maart j.l. bereikte ons het droevige bericht dat onze medezanger Jan verkoelen de avond tevoren was overleden. Jan was ruim 50 jaar lid van ons koor en heeft veel voor de vereniging betekend, zowel bestuurlijk als in de muziekcommissie, met name in de rol van bibliothecaris/archivaris. Tijdens een kooroptreden op 1 juni vorig jaar werd hem nog hulde gebracht voor zijn koorjubileum.
Vanwege de coronacrisis was het helaas niet mogelijk om met het koor aanwezig te zijn bij zijn uitvaart. Graag hadden wij hem daar een laatste zangersgroet gebracht. Voorzitter Fred Strous was als vertegenwoordiger van het koor wel aanwezig. Na afloop bracht hij als volgt verslag uit aan de koorleden.

 

Beste zangersvrienden,

Hedenmorgen heb ik namens Reuvers Mannenkoor de uitvaart van Jan Verkoelen bijgewoond. Aan het begin van de uitvaartplechtigheid benadrukte de familie nogmaals dat ze het heel spijtig vonden dat, gezien de situatie waarin we
ons momenteel bevinden, ons koor de uitvaart niet kon opluisteren.
Jan lag opgebaard gekleed in het Mannenkoor kostuum.
Na mijn toespraak werd onze opname van "Ecce" ten gehore gebracht. Het blijft toch een mooi en indrukwekkend lied. Hierbij liepen de emoties bij de aanwezigen zichtbaar op.
Bijgaand het gedachteniskaartje en een paar recente foto's. Deze door Huug toegezonden foto's werden aan het einde van de uitvaart getoond. De foto uit ons "smoelenboek" werd op het einde bij het verlaten van de aula getoond.Zo gauw we de repetitie weer kunnen hervatten zullen we uiteraard nog even stilstaan bij het overlijden van onze zangersvriend Jan Verkoelen.


Groetjes en blijf gezond,
Fred.

Moge Jan rusten in vrede. ook wensen wij zijn echtgenote Stien en zijn verdere familileden veel sterkte toe.