default_mobilelogo


coronalogoOok het Reuvers Mannenkoor gaat in deze corona-crisis door turbulente tijden. Niet samen kunnen zingen wordt als een groot gemis ervaren. Concerten waaraan hard is gewerkt en waar naar werd uitgekeken, kunnen niet doorgaan. Het sociale verenigingsaspect is op een laag pitje komen te staan. 
  

1e Corona-Golf

Het koor was na een corona-pauze door de 1e corona-golf, in september weer begonnen met de repetities in aangepaste vorm. Geheel volgens de hiervoor geldende coronaregels werd er in kleinere groepen gerepeteerd. Voor de zangers die er niet bij konden zijn, werden de repetities in beeld en geluid opgenomen en life uitgezonden via een internetkanaal. Zo kon men thuis achter de PC of tablet de repetities volgen en meezingen.

 

2e Corona-Golf

Helaas volgt na de 1e golf nu een 2e coronagolf.

De regering heeft in een aantal stappen de maatregelen weer aangescherpt.

Wij volgen deze maatregelen op de voet (en lopen hier af en toe zelfs een beetje op vooruit). Vanwege deze 2e coronagolf en de daaruit voortvloeiende maatregelen, heeft het bestuur van het Reuvers Mannenkoor besloten om de repetities in oktober en november 2020 te laten vervallen.

Eind november wordt bekeken wat we in december (nog) kunnen doen.

Het bestuur volgt de corona-situatie nauwgezet en zal gepast reageren.

 
Concerten834A5624b

Vanwege de coronacrisis heeft het bestuur van het Reuvers Mannenkoor ook moeten besluiten om alle geplande concerten in 2020 af te gelasten.


Wij hopen op betere tijden!