default_mobilelogo

Nieuwe leden


Nieuwe leden zijn steeds van harte welkom bij Reuvers Mannenkoor. Toont iemand interesse dan wordt hij benaderd door iemand van het koor. Deze kan hem de eerste informatie verschaffen over het koor en zal hem uitnodigen om eens een repetitie of een concert bij te wonen. Desgewenst kan hij vrijblijvend een aantal repetities volgen en kan dan tussen de zangers plaatsnemen. Na verloop van een aantal weken beslist hij of hij lid wil worden van het koor.

 Repetities

Elke week wordt er op woensdagavond van 20.15 uur tot 22.30 uur gerepeteerd in verenigingslokaal De Schakel. Onder leiding van dirigent Hennie Ramaekers worden nieuwe muziekstukken ingestudeerd en het bestaande repertoire op peil gehouden. Naast de 'klassieke' mannenkoormuziek is er aandacht voor het wat lichtere werk. Tussendoor een kwinkslag of een grap zorgen ervoor dat de repetities levendig blijven.