Login Leden

Afscheid Hennie

Op 3 oktober heeft Hennie afscheid genomen van ons koor.

We zijn Hennie grote dank verschuldigd voor zijn inzet als dirigent, voor zijn professionaliteit, de overdracht van zijn kennis aan ons, zijn directie tijdens concerten, de introductie binnen zijn netwerk van solisten en koren en nog veel meer.

Ook de manier waarop hij ons door de corona-tijd heeft geloodst met dirigeren via internet moet worden genoemd.

Onze dirigent heeft ons verlaten, Leve de nieuwe dirigent!

We willen jullie zijn afscheidsfoto niet onthouden.