Login Leden

Cherubini’s Requiem-project

Bijna 80 deelnemers hebben zich sinds februari 2022 aangemeld voor deelname aan het prachtige Requiem in d-mineur van Cherubini. Hier zijn ook één of meerdere zangers van jullie koor bij.

Snel gingen de zangers enthousiast van start met de studie, daarbij gebruik makend van studiefiles, MuseScore en extra YouTube-repetities, e.e.a. onder leiding van dirigent Hennie Ramaekers.

Het concert van het Cherubini’s Requiem-project in Enschede was gepland op zaterdag 11 maart 2023.

Om samen met het Wilmink Project Orkest  dit prachtige werk uit te kunnen voeren hadden we ruim 125 deelnemers nodig. Het WPO had als organisatie Hennie Ramaekers hiervoor uitgenodigd. Helaas bleven de aanmeldingen uit Noordoost Nederland sterk achter. Derhalve zag het WPO zich genoodzaakt om eind september het geplande concert te annuleren.

Dat leverde veel teleurgestelde reacties van deelnemers op. Samen met  Hennie Ramaekers zijn we nu op zoek naar mogelijkheden om deze bijzondere compositie toch in aangepaste vorm in zuidelijk Nederland uit te voeren.

U begrijpt het al, wij vragen u om mee te denken omtrent de mogelijkheden om ergens in de regio Eindhoven dit project alsnog te realiseren. Daarvoor willen we op korte termijn peilen of er voldoende draagvlak i.c. ondersteuning is binnen de koorbesturen van de huidige deelnemers.

Het merendeel van de aangemelde zangers zingt bij onderstaande koren:

Bredaas Mannenkoor,  Groot Mannenkoor Zwolle, KM St Caecilia Tilburg, Reuvers Mannenkoor, Sittards Mannenkoor Si-Tard en Vriendenkoor Echt.

Voorlopig hebben wij optie genomen om op 25 maart 2023 dit concert uit te voeren in de Lidwinakerk te Best.

Mogen wij op korte termijn horen of u interesse heeft in een overleg om alsnog een uitvoering van dit Requiem voor uw zangers mogelijk te maken? Nu de deelnemers niet naar Enschede hoeven te gaan zijn er mogelijk nog meer belangstellenden in uw koren. Uiteraard houden wij deelnemers en besturen uit andere koren op de hoogte. Op dit moment kiezen wij om praktische redenen allereerst voor benadering van koren waaruit de meeste aanmeldingen kwamen.

Muzikale groeten, mede namens Hennie Ramaekers,