Login Leden

Het Reuvers Mannenkoor (RMK) heeft een nieuwe voorzitter

Reuver 09-05-2022 – Het RMK presenteert met gepaste trots haar nieuwe voorzitter.

Op onze laatste ledenvergadering werd met overweldigende meerderheid Rob Castermans tot nieuwe voorzitter van het RMK gekozen.

Rob volgt Fred Strous op, die deze functie 12 jaar vervuld heeft. Fred heeft het koor goed door de corona-perikelen geloosd en kan met een gerust hart het koor in handen van Rob geven. Rob Castermans is sinds 4 jaar lid van het koor en heeft, toen het koor hem dit vroeg met groot genoegen “Ja” gezegd.

Fred overhandigt de voorzittershamer aan Rob.

Rob heeft een medische achtergrond, die tijdens Corona goed van pas kwam. Rob wordt bijgestaan door Har Levels (vicevoorzitter), Lee van Dijk (secretaris), Paul Reijnen (penningmeester), Jos Boon (sponsoring) en Piet Mestrom (muziekcommissie).“De coronaperiode was voor het koor niet makkelijk, maar omdat we met het Reuvers Mannenkoor ‘digitaal’ zijn gegaan, hebben we ons niveau goed weten te behouden”, zegt Rob Castermans. “Een speerpunt van mijn beleid is om aan de combinatie van gezelligheid en niveau te werken. Maar vooral de werving van nieuwe leden heeft mijn volle aandacht “gaat hij verder”.

Scheidend voorzitter Fred (links) samen met de nieuwe voorzitter Rob (rechts met hamer)