Login Leden

Leden werven in 2023

Beste zangersvrienden,

Om het koor in stand te houden is het werven van nieuwe leden een bittere noodzaak. Een groepje mensen is voornemens om de komende jaren enkele “ledenwerfacties” op touw te zetten. Deze groep mannen bestaat uit: Almar Speelberg, Harrie Janssen, Har Levels (namens bestuur en PR-man) en Fred Strous.

Om de ledenwerf acties tot een kans van slagen te maken, vragen we de inzet van alle koorleden. 

Afgelopen woensdag, 1 februari ’23, hebben we overleg gevoerd met onze dirigent over de opzet en voortzetting van de ledenwerfacties.

We zijn voornemens om op 29 maart a.s. te starten met een zangclinic, met daarop volgend het aanbieden van een cursus ”Wordt zingen je nieuwe hobby?” Deze cursus bestaat uit 6 à 8 lessen en zal gegeven worden door onze dirigent John op de woensdagavonden van bijv. 19.15-20.00 u.

Voor de werving voor deze clinic hebben we op onderstaande datums de medewerking nodig van een aantal leden:

11/3 of 18/3 en 25/3 :           flyeren, reclame maken en potentiële mannen benaderen om naar de zangclinic te komen.

Wk 11, 13 t/m 17/3.  :            billboards plakken en verdelen.

Datums nog even onder voorbehoud van beschikbaarheid van ruimtes etc.

Verdere info volgt

Fred Strous.