Login Leden

Mededeling van de Muziek Commissie

A.u.b. onderstaande belangrijke datums in jullie Agenda zetten:

16-09-2023  :          Zaterdagmorgen 09.30-12.00 u. gezamenlijke repetitie met

                                   Roermonds Mannenkoor in De Ster te Maasniel

22-09-2023  :          Generale repetitie voor jubileumconcert John Kerk Genhout van 19.00-21.45 uur.

24-09-2023  :          12.45 u. klaarstaan in Kerk Genhout. 13.00 u. inzingen

                                   14.00 u. Optreden jubileumconcert dirigent John Gerits.

12-11-2023  :          Caecilia Mis + aansluitend brunch Parochiehuis

13-12-2023  :          Generale Repetitie kerst matinee

17-12-2023  :          Kerst matinee aanvang 11.00 u. in De Schakel.

02-01-2024  :          19.30-22.00 u.  Gezamenlijke Repetitie met Roermonds

                                   Mannenkoor in De Ster te Maasniel

03-01-2024  :          Repetitie in De Schakel

07-01-2024  :          14.30 u. Deelname Champagne concert Oranjerie Roermond

Op woensdag 23 augustus beginnen de repetities weer na de zomervakantie. Op zaterdag 16 september is de gezamenlijke repetitie met Roermond. Het zal duidelijk zijn dat het repertoire voor het jubileumconcert dan bekend moet zijn.  We hebben na de zomervakantie nog maar 4 repetities. Dan moet het repertoire eigen zijn. De MC adviseert de leden dan ook met klem om tijdens de zomervakantie de 8 stukken voor het jubileumconcert via YouTube regelmatig te beoefenen!

Repertoire Jubileumconcert dirigent 24 september

Coro di Cavalieri 1 – Coro di Cavalieri 2 – Flieger Marsch – Jägerchor – La Vergine – Phantom – Ramona – Who wants to live forever.

De Muziek Commissie