Login Leden

Nog niet afgehaalde prijzen Bliksemloterij 2022

Een aantal prijzen die in het kader van de Bliksemloterij 2022 konden worden gewonnen zijn nog niet opgehaald. Dat is jammer want het Reuvers Mannenkoor doet graag wat terug voor degenen die middels het kopen van een lot(en) ons koor ook dit jaar weer hebben gesteund. Ga dus gauw naar de bijlage hieronder en bekijk of u alsnog tot de gelukkige winnaars behoort. Succes en nogmaals dank voor uw steun

BLIKSEMLOTERIJ 2022 NIET AFGEHAALDE PRIJZEN