Login Leden

Oproep voor hulp bij het Flyeren

Beste zangersvrienden,

Zoals bekend houden  we met RMK op woensdag avond, in het kader van ledenwerving, een zangclinic mmv de bekende Venlose bariton Sef Thissen.

Om het koor in stand te houden is ledenwerving dus in het belang van ieder koorlid!!!

Wat dat betreft is het 5 voor 12!!! Dirigent, bestuur en ledenwerfcommissie hebben ondertussen veel geld en tijd gespendeerd aan deze ledenwerfactie.

Mede om de zangclinic te doen slagen hebben we op 24 en 25 maart a.s. een “flyer actie” op touw gezet om zodoende zoveel mogelijk mensen te benaderen voor onze zangclinic.

Het benaderen van mensen werkt het beste om de mensen persoonlijk aan te spreken.

Daarom willen we vrijdagmiddag 24/3 op de markt en zaterdag op diverse locaties flyeren.

Daarvoor hebben we de hulp van zoveel mogelijk leden nodig. Tot nu toe hebben zich 8 personen bereid verklaard om mee te flyeren. Dat vinden we eerlijk gezegd te weinig voor zo’n belangrijk doel.

Opgeven kan nog altijd. Bij onze secretaris of bij een van de leden van de ledenwerf commissie. Hierbij kun je gebruik

maken van bijgevoegd Inschrijfformulier

Hopelijk geven zich nog enkele mensen op. A.u.b. het is broodnodig.  Niet geschoten is áltíjd mis!!!

 

De Ledenwercommissie,

Harrie Janssen

Almar Speelberg

Fred Strous