Login Leden

Overzicht dirigenten de komende weken

In verband met de voorbereidingen van ons concert op 8 juni dient er extra aandacht aan het te zingen repertoire te worden besteed. Het RMK wil natuurlijk zo goed mogelijk voor de dag komen. Het is voor Ger Franken ondoenlijk om het gehele repertoire in een paar weken tijd naar zijn hand te zetten. Derhalve is er een samenwerking overeengekomen met John Gerits (die ons repertoire  en de wijze waarop wij dat zingen kent) en met Leon Dijkstra die ons op piano zal begeleiden.

Zie onderstaande schema:

Wie 15 mei aanwezig 22 mei aanwezig 29 mei aanwezig 5 juni aanwezig 8 juni (concert)
Leon Dijkstra Ja Nee Nee Ja Ja
Ger Franken Ja Nee Ja Ja Ja
John Gerits Nee Ja Nee Ja Ja

Ter verduidelijking:

Op 15 mei is er een repetitie waarbij Leon de pianobegeleiding doet en Ger dirigeert.

Op 22 mei delen John en Ger de repetitie. Zeg John voor de pauze en Ger na de pauze.

(Indien de dirigenten de voor-en-na-pauze-tijden willen wisselen is dit ook ok)

Er is dan geen pianobegeleiding, dat doen de dirigenten zelf.

L’ amezicia wordt in het John gedeelte gezongen.

Op 5 juni delen Ger en John de repetitie. Beiden worden begeleid door Leon