Login Leden

WEEK-“nieuws”…… week 20 – 2023 en week 21 – 2023.

Hallo, koorvrienden.

Bijgaand enkele (oud-) nieuwtjes van afgelopen 2 weken:

WEEK 20:  

*Rustige routine week,  zonder bijzonderheden.  Op 10-05 reguliere repetitie onder leiding van enthousiaste jonge dirigent Teun Stienen.  Hij mag zo nodig vaker komen.

*Er werden (door Har Levels)  op onze koorsite / ledenpagina  foto’s gepubliceerd betreffende de koor-fietstocht van 13 mei j.l.   Een mooie weergave van een stralende zomerdag, met stralende deelnemers. Nogmaals dank aan de organisatoren!

*Tevens is daar een foto-impressie (gemaakt door onze hoffotograaf Harrie Janssen)  van ons succesvol Voorjaarsconcert  “Musical and More”  op 6 mei j.l.   te zien.  Voort herhaling vatbaar. DANK aan allen!

*Op woensdag, 17-05-23 was weer reguliere Zangclinic en Repetitie o.l.v. John Gerits. Er werd gewerkt aan het nieuwe programma, vooral bepaald door partituren voor het  “jubileum”-concert op 24 september in Beek. Dit zal ook het hoofdmenu zijn op de komende repetities, tot aan de zomervakantie, = medio juli.

*Er zijn enkele nieuwe werken uitgedeeld (Guus Levels). Deze staan ook op onze koorsite / Thuis oefenen / en zijn te down-loden. DOEN! 

*John Gerits vroeg welke koorleden, met name van de 2e tenoren, deel willen / kunnen nemen aan een concert in Roermond,  samen met Roermonds Mannenkoor, op vrijdagavond, 23 juni a.s.  Opgeven bij John.

 

WEEK 21:  

*Woensdag, 24 mei a.s. is om 19.00 uur Zangclinic.  Om 20.15 uur start de reguliere Repetitie.  Schakel.

*Maak uw repetitie-map met het actuele oefenprogramma per 22-05-2023  in orde.  Dus voorlopig geen concert-mappen meer gebruiken.

*Actueel oefenprogramma is door Muziekcommissie (Fred Strous) vastgesteld, als volgt:

+zie Koorsite / Actueel Oefenprogramma per 22-05-2023.  Is te down-loden.

+zie op Youtube links naar:  Fliegermars;   Who wants to live forever;  Jagerkoor;  Dobra Noc;  Ramona; en vele andere. Thuis oefenen dus!….. 

*Zondag, 28 mei:  Pinksterweekend.

*Op maandag 05 juni vergadert ons D.B. weer.   Verzoek om te bespreken aandachtspunten aan te leveren via onze Secretaris Lee van Dijk.

Tot weerzien op onze repetitie, woensdag a.s.      Tot wederhoren volgende week dinsdag,  via “weeknieuws  22-2023”

Ook namens D.B.    Groeten van RC.