Login Leden

Weekbericht 05-2024 Hoe is / wordt de Stemming?

Dag Zangvrienden,

WEEK  05  –  2024:  

Afgelopen woensdag maakte u, middels een proefrepetitie, kennis met een kandidaat nieuwe dirigent. Inmiddels zijn er nog verdere contacten geweest tussen de selectiecommissie en kandidaten.  En er konden zaken gedaan worden.  Echter, geen van hen was in staat om a.s. woensdag, 31 januari aan een proefrepetitie deel te nemen.

De procedure vordert wél. 

Om de repetitie van a.s. woensdag, 31 januari, optimaal te benutten heeft John Gerits aangeboden om een deel van de reguliere repetitie te begeleiden.

Voorts wil het D.B. u dan ook, namens de selectiecommissie, “bijpraten” over de stand van zaken. 

Wellicht is er a.s. woensdag genoeg bekend om al een keuze te kunnen maken, na van u allen uw standpunt vernomen te hebben.

Als er overeenstemming bereikt wordt zijn wij van plan meteen een Stemronde te houden.

Het tijdsschema voor WOENSDAG, 31 JANUARI a.s. is daarom als volgt:

20.15 uur: start in de Schakel.

20.15 tot 20.45 uur:  bijpraatsessie, voorlichting, menings-inventarisatie… >>  Stemming (indien mogelijk).

20.45 tot 22.00 uur:  Reguliere repetitie o.l.v. John Gerits.  Repetitiemap  =  zelfde als vorige week. 

22.00 uur:  afsluiting en eventueel nazit.

KOMT ALLEN !! 

Namens D.B.

RC