Login Leden

Weekbericht 06-2024: De Stemming zit er goed in!

KOORVRIENDEN:   

*Bijgaand enige relevante berichten over de afgelopen week (05-24) en deze week (06-2024): 

*Ons D.B. heeft de handen vol aan de organisatie van ons toekomstig RMK;  =>>  nieuwe (bestuurs-) leden nodig >> graag aanmelden voor de Jaarvergadering in maart, via Secretaris, Lee van Dijk. Komt allen! 

*Op maandag, 22 -01-24 waren wij goed ontvangen bij Jan Schatorie, Ook nog bitterballen… MERCI!  Onderwerp: Stoppen van John Gerits, en wel op zijn verzoek: .. z.s.m.

*Dirigenten-sollicitatie-commissie werkte al eerder onder hoogspanning, geleid door Har Levels. (+Piet Mestrom + Fred Strous + Wim Huibers).  Het is hen gelukt om een nieuwe kandidaat dirigent te vinden, passend bij onze verwachtingen en geselecteerd uit een groep van een serie andere geschikte kandidaten.  De keuze viel op Gèr Franken (woont in Echt). Hij deed de proefrepetitie op woensdag, 24-01-24.

*Woensdag, 24-01-24: Evaluatie:  Gèr wil zélf ook voor een reële periode en deskundig ons RMK op sleeptouw nemen.

*>> Reden voor DB om de week aansluitend, op woensdag 31-01-24, alle leden van RMK  bij te praten over de gevolgde procedure. Er waren terechte vragen en opmerkingen, waarvoor dank!   Alles gehoord en afgewogen hebbende, bleef het DB bij de keuze voor Gèr. >>  Er volgde een schriftelijke STEMMING.   >>  Resultaat: 33 aanwezige stemgerechtigde koorleden.  3 blanco stemmen; 2 tegenstemmen; 28 stemmen VOOR Gèr.  Dus ruime meerderheid VOOR;  is ook volgens ons Koorreglement ruim voldoende.

*Hierbij mijn blijk van waardering en dank voor de intensieve werkzaamheden (in alle stilte en achter de coulissen) voor de sollicitatiecommissie.  Mag ook onderstreept worden door overige koorleden!

*Contractonderhandelingen met Gèr zijn gaande. >> (sollicitatie-commissie. wie anders?)  Hopelijk bereiken we overeenstemming.   John Gerits gaf ons, tijdens de repetitie op 31-01-24,  inzage in zijn persoonlijke redenen te moeten stoppen met RMK.   John, bedankt voor openheid.  Dank ook voor overdracht van de klus aan een nieuwe dirigent.

*Na afloop van de repetitie op 31-01-24 zijn door DB met John afspraken gemaakt inzake de “overdracht”….  KEUMP GOOD!   John begeleidt ons, in samenspraak met Gèr, naar ons Voorjaarsconcert op 8 juni.  Gèr start met onze repetities medio april.  Vanaf dan dus steeds meer Gèr en minder John.   Formele dirigentenwisseling is gepland  tijdens ons Voorjaarsconcert op 8 juni (samen met Beesel).

*Op dinsdag, 23-01-24 vertegenwoordigden Har Levels en Rob Castermans ons RMK, zo goed als in ons vermogen lag,  bij een Subsidie-bespreking bij de Gemeente Beesel,  2025 >> e.v.   Wij dachten mee om het uiterste uit de lege kan van Beesel te halen. Armoede troef!  Veel kapers op de kust!  Afwachten dan maar, verder…

*Op  donderdag, 01-02-24, waren Har Levels en Lee van Dijk aanwezig bij een bespreking met de Gemeente inzake onze (RMK) wensen rondom een gerenoveerde Schakel,  vanaf 2025.  Ook geschikte repetitieruimte, muziekarchief, aangepaste hulpmiddelen, rolstoellift,  en acceptabeler start-uur (op de woensdag, 19.00 – 19.30 uur?)  zijn genoemd. Er was aandacht genoeg.  Mogelijk, zo nodig, een tijdje uitwijken naar Gres…   Wie weet hoe het verder verloopt?

*Op maandag, 05-02-24, waren Paul Reijnen en Rob Castermans te gast bij Gemeente Beesel, ter bespreking van de RMK noden en toekomstvisie, de komende 5 jaren.  Contactpersonen van Gemeente  nu bij ons DB bekend.  Gemeente denkt in ieder geval wel positief mee!

*Het DB verveelt zich dus niet.   Denk s.v.p. ook eens mee, in het belang van het voortbestaan van ons RMK.  Graag nieuwe kandidaten melden vóór de Jaarvergadering…..

*Eerstvolgende REPETITIE is overmorgen, woensdag, 07-02-2024,  Schakel,  vanaf 20.15 uur. OLV John Gerits.   Inhoud Repetitiemap = ongewijzigd.

Namens DB

RC