Login Leden

Weekbericht, week 02 – 2024: Start nieuw seizoen 2024:

Hallloooo  Zangvrienden RMK: 

**Deze week, week 02-2024, zijn we al aardig op weg in ons nieuwe seizoen 2024.   We komen weer “op stoom”  en stevig ook!!.

*Afgelopen zondag een fijn Nieuwjaarsconcert mogen verzorgen, samen met Meerssens Mannenkoor en gastkoor Roermond KRMK.  Het verliep gelukkig weer vrijwel perfect.  Korte evaluatie met dirigent John Gerits en mijn collegae Voorzitters van Roermond en Meerssen is aanleiding om ook ons RMK een veer op de hoed, of desgewenst in de vot, te mogen steken!  Dank jullie allen wel.  Jammer dat een aantal van onze koorleden door ziekte verhinderd waren 0m deel te nemen.  Wij wensen hen allen een voorspoedig herstel, zodat ze in 2024 weer van onze / hun partij kunnen zijn.  Samen moeten we het doen!   Gezamenlijk voornemen is om ook dit jaar bij voorkomende gelegenheden (voorjaarsconcert? najaarsconcert?  kerstconcert?…) samen concerten te verzorgen. Ons D.B. / MuziekCie / Directie   overlegt hier verder over.

*Repetitie -mappen 2024:  Maak alle mappen leeg. Zeker Kerst- en Nieuwjaar-programma eruit. Dat scheelt al weer een kilo…   Start met blanco REPETITIE-map voor 0nze repetitie op a.s. woensdag, 10 januari.  Voorstel mijnerzijds is om de “repertoire repetitiemap per 18-10-2023” voorlopig aan te houden. Deze is eerder (oktober ’23) gepubliceerd door de Muziek-Cie, via deze koor-site. Het is slechts een concept, bedoeld om wel op a.s. woensdag te kunnen doorstarten. We zien wel waar we dan uit komen…..

*Dinsdag 09-01-24, bezoekt ons D.B. namens ons RMK,  de gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie in Raadhuis Reuver.  We zullen links en rechts hoesten om subsidie los te krijgen….

**REPETITIE:  a.s. woensdag, 10 januari, Schakel, 20u15… dus….   WELKOM.

*Deze week (woensdag)  vergadert onze Muziek-commissie (o.l.v. Fred Strous, samen met onze dirigent)  over de voornemens voor >> 2024.

**A.S.  zaterdag, 13 januari, heeft ons D.B.  een werkbespreking over de ontwikkelingen voor 2024. Daarna definitieve vaststelling van ons  Jaarprogramma 2024 en het repertoire.  Mededelingen daarover volgen kort daarna.

*A.S. maandag, 15 januari, vergadert ons D.B. om besluiten af te timmeren en vast te stellen.  Heeft U voor deze vergadering nog inbreng???  s.v.p. melden aan Secretaris Lee van Dijk.

*Communicatie binnen ons koor:  Voorkom chaos….   Fred Strous verzocht alle vragen / opmerkingen aangaande Muziekprogramma’s en zaken voor de MuziekCie, rechtstreeks aan die MuziekCie te richten en verder niet via de “Koor-app. 

*Alle vragen / besluiten / mededelingen aan/namens ons Koorbestuur volgen via onze Koor-site / weekberichten.   Alle dringend nieuws volgt via onze RMK- app.   En de jarigen…. toe dan maar…. >>>   Schriftelijke communicatie via onze gewaardeerde Secretaris Lee van Dijk.             Bij hoge nood kunt U bestuursleden bellen….

*ALVAST:  woensdag, 17 januari, repetitie, Schakel, 20.15 uur….   Waarschijnlijk wordt deze repetitie geleid door een gastdirigent, in verband met vakantie-afwezigheid van John Gerits.

Met groeten van Uw D.B.   Tussen de optredens, repetities, nieuwjaarsrecepties, regionale koor-bijeenkomsten en representaties door, vergaderen we gewoon ( bijna elke dag) ten behoeve van ons aller welzijn!  Waarvoor hierbij ook eens dank aan collegae RMK-bestuurders !

R.C.