Login Leden

Weeknieuws 04-2024…. Gecompliceerde doorstart nieuwe seizoen 2024.

19-01-2024.

Koorleden:….   

*Toelichting over de kritische stand van zaken betreffende ons  RMK / Bestuur / Jaarplanning / Directie  wordt gegeven tijdens een SPOED-LEDENBIJEENKOMST, op maandag, 22 januari vanaf 19.00 uur in Café-Zaal Schatorie Dakdekker,  aan de Industriestaat, Offenbèk.  Graag uw belangstelling en meedenken / inspraakronde!

*Cruciaal moment voor het voortbestaan van ons RMK!

*Zie ook berichten op onze Koor-app.

Afmelden bij verhindering,, via de koor-app.  Consumpties, onbeperkt verkrijgbaar aan voor-oorlogse prijs van € 1,00  contant.

Namens D.B.

RC, voorzitter