Login Leden

Weeknieuws 19 – 2023: Even ontspannen…

Weeknieuws 19-2023: 

Dag vrienden zangers,

*Terugblik: Het was afgelopen week toch spannend.  Zware repetitie, met medewerking en tevens afwezigheid van Sef Thissen;  Dodenherdenking met 20 minuten stilte…;  Voorjaarsconcert.  Gelukkig allemaal prima verlopen, mede door ons aller inzet, de inspanningen van John Gerits, de kunsten van Toon Konings en de fijne kar-trekkerij van Marleen Everink en Sef Thissen. Ook alle koorleden die hebben geholpen bij de voorbereidingen: DANK.     Weer blijkt:  Als de nood het hoogst is, is de redding nabij.   Gemeente Beesel en burgemeester Vostermans hebben ons bedankt voor onze medewerking aan Koningsdag en Dodenherdenking. Mijns inziens niet meer dan een morele verplichting richting onze Reuverse  / Beeselse gemeenschap.

*A.S. woensdag, 10 mei:  Repetitie in de Schakel. Vanaf 18u30 is Zangclinic.  Vanaf 19u30 is Repetitie in Zaal 2.  Repetitie-map is  zoals die vóór het afgelopen concert werd samengesteld.   Tevens worden enkele nieuwe werken uitgedeeld (Piet Mestrom), die met de waarnemend dirigent = Teun Stienen (uit Weert) gerepeteerd gaan worden.

*Zaterdag, 13 mei is de Koor-fietstocht.  Verzamelen van deelnemers, met fiets, bij de Schakel, om 13u15.  Vertrek om 13u30.  Plm. 30 km.  Onderweg tas koffie / vlaai.  Terug rond 15u30, bij de Paersstal, Offenbeek.  Leden die niet mee-fietsen zijn wel welkom bij de afsluiting in de Paersstal.  Opgeven om nog mee te fietsen kan bij Hay Ottenheym  0681725040. Uiterlijk tot woensdag, na de repetitie.  Na veel inspannings-zweet in de Schakel is het nu tijd om even buiten te relaxen. Zweten in de buitenlucht!  Geniet ervan.

Groeten, namens DB

RC