Login Leden

Weeknieuws 2-2023: KO 2023 (Kick-off)

*Eerstvolgende repetitie is a.s. woensdag, 11-01-2023, Schakel,  20.30 tot 22.30 uur.  Zie inhoud van repetitie-map op onze Koor-site!

*Afgelopen maandag, 09-01-23,  vergaderde ons DB over programma 2023.

Veel plannen en goede voornemens.  Meer nog onzekerheden over de haalbaarheid van een en ander.   Repetitie-druk;  Financiële haalbaarheid; Wensen van dirigent; wensen van koorleden…….   Te weinig nieuwe aanwas…….

*Eventuele samenwerking met andere regionale zangkoren ??…..  Veel ideeën…

*Deelname aan KNZV-themadag  in Ede (Gld), op zaterdag 11 februari. Namens ons koor nemen deel: Guus Levels, Jan Schatorie, Henk Naus en Rob Castermans (contactpersoon).

*In ieder geval bereiden wij ons voor op de Jaarvergadering,  op zaterdag, 11 maart  (graag nieuwe kandidaten voor de COL-commissie, de MuziekCommissie;  de ReisCommisseie;

Verder zoeken wij mensen voor hand- en spandiensten voor:

*De Doden-herdenking, op 4 mei.

*Het Voorjaarsconcert op 6 mei, met o.a. Sef Thissen….

*Fietstocht  /  Barbecue op 13 mei   (??)  

*Deelname aan  Draaksteken, Beesel,  augustus.

 *Bliksemloterij,  september 2023

*120-jarig Jubileum-concert  op 14 oktober.

*Cecilia-avond,   4 november (?)

*Kerstconcert,  17 december 2023.

*Nieuwjaarsconcert,  januari 2024  (?)

*En wat er zich verder nog voor gaat doen….

*DB vergadert weer op maandag, 23 januari.

Als er nog punten zijn graag melden aan onze Secretaris Lee van Dijk….

Groet, namens DB

RC

******************