Login Leden

Weeknieuws 2022-20

Komende week: 25 mei 2022 hebben we geen repetitie, omdat onze dirigent vakantie heeft.

De eerstvolgende repetitie is op woensdag 1 juni om 20.30 uur in de Schakel. De daaropvolgende repetities zijn op woensdag 8 en 15  juni om 20.30 uur ook in de Schakel.

Deze  week is de inschrijving gesloten voor de reis naar Denekamp. Alle leden worden verzocht om het verschuldigde bedrag voor 15 juni over te maken op het rekeningnummer van het Reuvers Mannenkoor.

Het formulier voor de aanmelding van de fietstocht en de gratis barbecue op zaterdag 18 juni zal komend weekend door de secretaris aan alle leden verstuurd worden. Gelieve aanmelding z.s.m. retour te sturen.

Har Levels heeft aangegeven dat men zich kan melden om op zondag 26 juni mee te helpen om de informatiestand van het Reuvers Mannenkoor te bemannen. S.v.p. zich zo spoedig mogelijk aan te melden telefonisch of per mail bij Har: 06.11151157 of levels.harrie@ziggo.nl

Voorzitter,

Rob Castermans