Login Leden

Weeknieuws 2022-24

 

 

  1. De leden die deelnemen aan de concertreis naar Denekamp worden verzocht het verschuldigde bedrag over te maken op het rekeningnummer van het RMK o.v.v. concertreis Denekamp
  2. De leden die zich opgegeven hebben voor de fietstocht worden verzocht uiterlijk om 15.30 uur bij de Schakel te zijn. De fietstocht zal eindigen bij café de Grens, alwaar om 18.00 uur de barbecue start. Leden die zich alleen hebben opgegeven voor de barbecue worden verzocht om 18.00 uur aanwezig te zijn bij café de Grens. Barbecue is gratis, drank is voor eigen rekening. Om 20.00 uur zal het officiële gedeelte starten: de huldiging van de 3 jubilarissen.
  3. Op zondag 26 juni is het Reuvers Mannenkoor vertegenwoordigd bij de heropening van het nieuwe marktplein in Reuver. Kom naar de stand die bemand wordt tussen 12.00-17.00 uur door een aantal enthousiaste leden van het koor.
  4. Laatste repetitie is op 13 juli met aansluitend een gratis borrel in de Schakel. De eerste repetitie na de vakantie is in tegenstelling tot eerdere berichten niet op 24 augustus maar reeds op 17 augustus. De locatie op 17 augustus zal nog bekend gemaakt worden, zodra dit bekend is.
  5. Bliksemloterij: het drukken van de loten ligt inmiddels al bij de drukker. We hopen voor 13 juli de loten reeds verdeeld te hebben onder de leden. Verkoop aan familie en bekenden kan dan al mee gestart worden. J
  6. LCW, weekend van 16-17-18 september. Mochten er nog leden zijn die vergeten zijn zich aan te melden: dringend verzoek, doe dit z.s.m. bij de gebroeders Janssen (Janssen & Janssen).
  7. Kerstconcert 2022 i.s.m. Marco Bakker. Dit concert wordt vervroegd naar 11.00 uur. De WK-finale voetbal is die dag om 16.00 uur.
  8. Het voorjaarsconcert is vastgelegd op 6 mei 2023 m.m.v. Sef Tissen. Het 120 jarig jubileumconcert zal in september 2023 plaatsvinden. Definitieve datum staat nog niet vast.
  9. Sollicitatie- en selectieprocedure nieuwe dirigent. 4 leden binnen de vereniging hebben zich bereid gevonden zich hierover de buigen en de eisen die we als vereniging hebben op papier te zetten. Gesprekken kunnen dan in gang gezet worden met een eventueel toekomstige nieuwe dirigent.

 

 

Rob Castermans