Login Leden

Weeknieuws 25-2022

Dag koorvrienden,

Namens het bestuur wil ik alle aanwezigen, aanhang, vrienden, familie van jubilarissen bedanken voor hun spontane en gezellige bijdrage aan onze barbecue, afgelopen zaterdag.  Iedereen was tevreden.  Leden die niet mee konden doen worden van harte uitgenodigd voor een volgende activiteit, zoals:

Opening Reuverse Markt op zondag 26-06, van 12.00 tot 17.00 uur.  Belangrijk voor de promotie van ons RMK. Ledenwerving!  Opgave bij Har Levels.

Repetities op  29-06 om 20.30,  06-07 en 13-07,  vooralsnog in de Schakel, om 19.30 uur. Afmelden liever niet, maar zo nodig bij Lee van Dijk  of voorzitter. Laatste repetitie voor de zomervakantie is op 13-07. Korte repetitie, af te sluiten met borrel!

Eerste repetitie na de vakantie is op woensdag, 17 augustus. Komt allen zoveel als kan. Voorbereiding concertreis naar Denekamp op 10 en 11 september. Repetitie start op woensdag 17 augustus om 19.30 uur in het Parochiehuis. Ook de repetitie op woensdag 24 augustus is in het Parochiehuis.

Heeft iedereen zich aangemeld (bij Piérre Jetten, Jan Schatorie of Lee van Dijk) ??.  Heeft iedereen de reissom betaald aan Paul Reijnen.

??   NU DOEN, of nooit meer!

Dank aan Jan Schatorie  voor de organisatie van de BBQ.

Dank aan Paul Reijnen voor de verzorging van de cadeautjes en het weer rond krijgen van onze beperkte begroting voor een en ander.

Dank aan de organisatoren van de fietstocht (Guus Levels, Har Ottenheijm en Jo Niesen) . Vanwege tropische hitte verplaatst naar najaar….. (Cecilia?)

Dank aan Café  De Grens voor de nette verzorging van de feestavond.

Dank aan onze bestuursleden die achter de schermen heel enthousiast hard werken.  (Jos Boon,  Piet Mestrom,  Har Levels en Lee van Dijk).
Dank aan onze oud-voorzitter, nu adviseur, Fred Strous.  Helaas vanwege welverdiende vakantie niet aanwezig bij de BBQ.

Dank aan de reiscommissie (Piérre Jetten en Jan Schatorie) voor de organisatie van Denekampreis.

 

Werk mee aan de lotenverkoop voor de Bliksemloterij, 1e weekend van september (coördinatie: Jos Boon)

 

Denk ook nog aan opgave voor verkeersregelaar in 3e weekend van september. Opgave graag bij Arno Janssen.

Tot wederhoren in weeknieuws week 26…  e.v.

 

Groet van uw voorzitter

ROB.