Login Leden

Weeknieuws 28-2022

Vanavond, woensdag 13-07. Om 19.30 uur in Grescollege: de laatste repetitie vóór de vakantie. Komt allen!
Tevens is vanavond 13 juli ook de proef-repetitie met de 3e kandidaat dirigent John Gerits.
Denk SVP aan “You Raise Me Up” als oefenstuk met John Gerits.
Na afloop consumpties bij afsluiting van kort, maar heftig seizoen.
Programma in concertmap: Zie koor-site ledengedeelte bij  “Weeknieuws” of bij ” Thuisrepeteren / Concertprogramma”.
Morgen, donderdag is bestuursvergadering.
Eventuele agendapunten in te brengen via Lee van Dijk.
Herstart van de repetities op woensdag 17 augustus.
Direct na de repetitie met de derde dirigent krijgen alle koorleden een enquête met de vraag zich uit te spreken over de nieuwe kandidaten directie.
En (via een 2e dus andere enquete) over de beoogde repetitie-ruimte en tijdstip, vanaf 17 augustus.
Vanaf dan start het (stevig) voorbereiden voor de Denekamp-concertreis…
En inwerken nieuwe dirigent, met dank aan Hennie Ramaekers. 🎵
Rob