Login Leden

Weeknieuws 29-2022

🎵 Weeknieuws, week 29.
Vorige week woensdag was een mooie afsluiting van het seizoen met een gezellige nazit in het Grescollege.
Nu start de zomervakantie.
Op woensdag 17 augustus is de eerste repetitie weer in het Grescollege in een andere zaal.
Donderdag vergaderde het D.B. en de selectie-commissie.
Besloten is:
Har Levels verzamelde de enquête-gegevens.
Vandaag, woensdag, 20-07, wordt een eerste keuze gemaakt.
Donderdag krijgen alle leden de gelegenheid om met JA of NEE voor (of tegen) deze keuze te stemmen.
Deze stem moet vóór de aangegeven datum (25 juli) uitgebracht worden door de stemgerechtigde koorleden.
De kandidaat nieuwe dirigent met 75% of meer van alle uitgebrachte geldige stemmen wordt uitgenodigd. Hiermee gaan we verder zaken te doen.
Na dit weeknieuws nr. 29 volgt geen verder nieuws (behalve de uitnodiging voor de JA NEE stem).
Graag snel reageren op de vraag naar de stem! 🎹😍🎶
mvg
Rob