Login Leden

Weeknieuws 3-2023: Gewoon rustig doorgaan met zingen

*woensdag, 18-01-2023 Repetitie om 20.30 uur in de Schakel.

*Tijdens de pauze worden overgebleven Bliksem-loterij-prijzen onder de leden verloot.  Ook niet aanwezige leden krijgen een lotnummer.

*Inhoud repetitiemap en ´thuis oefenen´  door Piet Mestrom  gepubliceerd op onze Koor-site.

*Vorige week besloten John Gerits en ons bestuur tijden een tussenevaluatie om de samenwerking te willen verlengen. Op 6 mei volgt een definitieve evaluatie/beslissing.

*Programma’s voor concerten in 2023 zullen daarom door de Muziek Commissie in overleg met John Gerits samengesteld worden. (vergaderen vanavond weer!)

*Op woensdag, 18 januari vertegenwoordigen Lee van Dijk en Arno Janssen ons RMK tijdens een voorlichtingsbijeenkomst inzake Draaksteken 2023, Beesel.

*Op maandag, 23 januari vergadert ons DB weer over de uitgebreide plannen voor 2023.  Zie ook weeknieuws 02-2023.

*Op maandag, 30 januari is er overleg tussen RMK en Roermonds Mannenkoor, inzake gezamenlijke mogelijkheden voor 2023.

Namens DB

RC