Login Leden

Weeknieuws 30-2022

Dirigenten-cie:

Met 34 “JA” stemmers hebben we van jullie de toestemming gekregen om met John in gesprek te gaan.

Er is één blanco stem.

Er zijn geen “NEE” stemmers.

Er zijn enkele opmerkingen over het huishoudelijk reglement en de methode van dirigeren. Dit nemen we mee.

De 75%-van-de-geldige-stemmers regel is dus ruim gehaald.

De dirigenten-cie gaat nu met John in gesprek.

Daar komt de vakantie van John tussen, deze duurt tot medio augustus.

Meer info volgt dus pas in augustus.

Reiscommissie:
Deze stelt op 3 augustus het definitief programma vast voor Denekamp.
Dit wordt in of na week 31 gepubliceerd.
RMK-Bestuur is in week 32/33 even met vakantie… radiostilte
🥂😍🎶 Geniet van onze vakantie.
Tot wederhoren
Rob