Login Leden

Weeknieuws 32 en 33 – 2023. Voorlaatste en laatste koor-vakantieweek

Hallloooo vakantie-vierende RMK-ers:

Kort “nieuws” = teken van leven van ons D.B….

WEEK  32 – 2023: 

Voorlaatste en 4e vakantieweek…..  

*Wij “vierden”  vrij, voor zover niet buiten Reuver vertoevend,  en beperken ons tot 1 X per dag 2 uren elektronische repetities van ons actueel “oefenprogramma’ te vinden op onze koor-site / ledenafdeling / actueel oefenprogramma.     Inmiddels kan iedereen dat dromen!!!  ???  !!!  Of nog niet ???   succes.   Vragen? >> Almar Speelberg.

*Draaksteken Beesel:  Première vrijdag, 11-08-23. Verschillende RMK-ers zetten hun beste verkeersregelaars-kunde in. Hopelijk heeft het toch enigszins geholpen bij een bijdrage aan een goed verloop van Draaksteken 2023.  DANK voor jullie inzet en financiële steun aan RMK.  (Coördinatie: Lee van Dijk).

*Bliksemloten:  Heeft iedereen al zijn eerste partij van 150 loten goed kunnen verkopen??  Opbrengst €€€  afdragen aan Paul Reijnen. Er zijn nog ruim extra loten verkrijgbaar via Paul Reijnen.  Na de eerste repetitie van ons koor op 23-08-2023 ontvangst ieder koorlid nogmaals 150 loten, ter verkoop het laatste weekend van augustus  “deur aan deur”…  Coördinatie Jos Boon.  Trekking van de prijzen is op kermiszondag, 3 september in de Schakel, 14.00 uur, door Notaris van Lier en het DB van ons koor. (Coördinatie: Rob Castermans).   Zijn alle, door onze gewaardeerde sponsors, aangeboden prijzen reeds afgehaald en ingeleverd bij Jan Schatorie ?   NU doen. Het wordt tijd!  Publicatie van de winnende nummers zal geschieden via onze Koorsite / Openbaar gedeelte en via PUIK.

*De Schakel:  Gemeentelijk besluit: Schakel wordt gerenoveerd en blijf beschikbaar voor sociale bijeenkomsten en verenigingen. Ook ons RMK kan daardoor voorlopig binnenshuis verder.  Ons bestuur blijft inzetten op een start van de repetities op woensdagen, vanaf 19.30 uur.   

 

WEEK  33 – 2023: 

Laatste en 5e vakantieweek….

*Draaksteken goed verlopen, mede door onze verkeersregelaars. Echter “De Draak” werd niet “gestoken” maar eerder “verzopen”….  Dus vanaf nu is Beesel bekend vanwege een primeur:  “Draak-verzuipen”.  Het gewenste resultaat is het zelfde!   Nog één weekend, deze week.  En dan hebben ze het in Beesel toch maar weer goed “geflikt”  Hopelijk werkt het weer komend weekend wel goed mee!

*Jubileumconcert van John Gerits, op zondag, 24 september, vanaf 13.00 uur, in Beek-Genhout:  Wij gaan met een touringcar naar Beek, samen met onze collega-zangers van KRMK uit Roermond (=kostenbesparend). De bus is gereserveerd bij Kuppers, Weert. Onze reiscommissie (o.l.v. Fred Strous) regelde een en ander.   Mogelijk zijn er een paar plaatsen te weinig in de bus, maar dan zijn er enkele koorleden die met eigen auto rijden en passagiers mee willen nemen. Kort ná de vakantie (23 ..> 30 augustus)  maken we (reiscommissie) een schema van wie niet meegaat, wie wel in de bus mee wil (gratis), wie mee-rijdt (tegen kleine vergoeding voor de chauffeur), wie op eigen gelegenheid richting Beek gaat.  Denk hier alvast eens goed over na!  Inventarisatie en nadere mededelingen: in de laatste week van augustus.

*Eerste repetitie ná de zomervakantie is gepland op woensdag, 23 augustus, Schakel, 20u15.  Programma = Beek-Genhout).  Maak komende week uw repetitiemap, muziekrepertoire en thuis-oefeningen goed op orde, zodat we niet beginnen met warboel!  Doe thuis ook wat!  (vragen? > Muziekcommissie).  Op dezelfde woensdag 23 augustus wordt de 2e partij Bliksemloten verdeeld onder de koorleden. Zie ook weeknieuws 32-2023.   Unieke prijzen! Verkopen dus!!

*Extra repetities voor jubileumconcert zijn, samen met andere koren,  gepland op zaterdag-ochtend, 16 september, plm. 10.00 uur,  in zaal “de Ster” in Maasniel  en op vrijdag-avond, 22 september, plm. 18.00 uur, in BEEK-GENHOUT.  = generale repetitie met alle deelnemers!  Belangrijk.   We reizen dan  met enkele auto’s, dus op eigen vervoer naar Maasniel én naar Beek.  (vragen > Reiscommissie).

*Het D.B. wenst iedereen nog een rustige zomerse einde-vakantie-week.

Groet!

R.C.