Login Leden

Weeknieuws 39-2022; De week van de laatste repetitie van Hennie

Afgelopen weekend (25-09-22) maakten we een succesvolle filmopname over de Reuverse Kleistekers en Pannenkletsers in de aardewerkindustrie in Offenbèk, vorige eeuw.

Mooie hommage aan onze voorouders, die Reuver uit de modder trokken. (Geregeld door Har L.)

Aan ons om de eer van Reuver hoog te houden, o.a. door onze koor-inspanningen!

A.S.  Woensdag, 28-09-22, is om 19.30 (-21.30)  uur is onze repetitie, in de kerk van Beesel, ter voorbereiding op ons gezamenlijk concert met het Denekamps Mannenkoor. Toon Konings, pianist, komt ook mee repeteren.        Maak uw concert-map perfect in orde, afgestemd op het concert-programma van 2 oktober, samen met het DMK.     Dubbelconcert, dus!

Aansluitend aan deze repetitie neemt Hennie, in besloten kring, afscheid van ons koor. Daartoe gaan wij allen naar “de Troubadour” in Beesel. Rond 21.30 uur.  Namens het koor is een bescheiden afscheidsbijeenkomst en wordt aan alle leden 2 consumpties aangeboden. (Paul).

Zondag, 2 oktober is, zoals veelvuldig aangekondigd, om 11.30 uur ons concert in de kerk van Beesel, samen met DMK.

Allen uiterlijk om 11.00 uur aanwezig om “in te zingen”….

Programma van dit concert staat diverse keren op onze koor-site en is bekend bij Piet Mestrom en Har Levels.

Na dit concert draagt Hennie Ramaekers het dirigeerstokje over aan onze nieuwe dirigent. Dit is, per 3 oktober, John Gerits.   John is een zeer ervaren beroepsmusicus, woont in Genhout-Beek, is muziekdocent, begeleidt meerdere koren en lijkt niet minder gedreven als Hennie. Hij is met meerderheid van stemmen door de koorleden en onze selectiecommissie (Lee van Dijk, Piet Mestrom, Har Levels Wim Huibers)  gevraagd ons te gaan leiden richting Kerstconcert (met Marco Bakker en ander koor), en richting 2023.  Zet U alvast maar schrap!

Met dank aan Hennie gaan we er met John proberen iets moois van maken.  Zeker ter voorbereiding op ons 120-jarig  jubileumjaar 2023….

Aansluitend gaan wij zondag met onze Denekampse gasten naar de Paersstjal in Offenbèk, waar vanaf 13u15 eenkoffietafel wordt aangeboden, voor de Denekampers en voor onze RMK-leden + partner.

Een en ander is gratis (kosten RMK). Wij vragen u echter niet meteen op de geserveerde vlaai aan te vallen, maar deze vooral beschikbaar te houden voor onze Twentse gasten. Behalve koffie, thee en water (gratis) vragen wij overige consumpties in de Paersstjal  ZELF af te rekenen.  Dank!

Het Denekamps Mannenkoor, maar ook RMK,   verheugt zich op een mooi concert in  Beesel.

Wij laten ons, als gastvrije Limburgers, toch niet kennen!

AALLLAAAAFFFF!

Gisteren kwam bericht van de Gemeente Beesel dat “de Schakel” voorlopig niet gesloten wordt. In ieder geval niet voor de zomer 2023.  Ondanks onbetaalbare energie-kosten.

Wij hebben dus nog een dak boven het hoofd.  Nu nog de aanvangstijd naar voren halen …..  19 uur 30…!

(zover is het helaas nog niet maar we blijven hopen)

Namens Bestuur RMK

RC.