Login Leden

Weeknieuws 44 – 2022: De week waarin Piet Verstappen is overleden

OVERLIJDEN   van Piet Verstappen.

*Afgelopen weekend moesten wij afscheid nemen van koorlid, Piet Verstappen. Meer dan 60 jaren een actief koorlid!

Donderdag, 03-11-2022,  is de uitvaartdienst in Uitvaartcentrum Ruiver.   Om 13u30.   Ons koor is uitgenodigd om aanwezig te zijn. Wij willen voor Piet graag enkele gepaste liederen zingen. Inzingen vanaf 13.00 uur.

Keuze uit de liederen wordt woensdag gemaakt, afhankelijk van aantal deelnemende koorleden.   John Gerits komt dirigeren.

Indien verhinderd,  graag afmelden bij Lee van  Dijk.  Definitieve mededelingen in deze   volgen op woensdag,  repetitie in de Schakel, 20.30 uur.

*SVP:  Pas de Repetitie-map aan,  aan de instructies van de Muziek-cie   (zie koor-site van Piet Mestrom, 30-10-2022)

*Repetitie is deze week dus op woensdag, 2 november, om 20.30 uur, Schakel.

*Kerstmarkt  in Offenbeek op zondagmiddag, 11 december:   Ons D.B. heeft besloten dit jaar niet actief deel te nemen aan deze kerstmarkt.   We zijn “te druk” met ons eigen programma , nieuwe dirigent  enz…  en bijkomende verplichtingen, vóór medio december.  Wel willen wij onze koorleden stimuleren om een bezoek te brengen aan deze Kerstmarkt in  Offenbeek!  =  Solidariteit….

*Wij  (via Lee van Dijk)  ontvingen een bedankbrief voor onze hulp bij de “Kroet-actie” van TFK  op 08-10-2022.  TFK was tevreden over aantal verkochte potjes kruutje….  Voor herhaling vatbaar….

*Alvast voor 2023:  Fietstocht planning is vastgesteld op 13 mei 2023. (organisatie en info:  Jo Niesen en Har Ottenheim).

*P.M.:  Op 23 – 24 september 2023 besteden wij, als koor, aandacht aan het 50-jarig  jubileum dirigentschap van John Gerits. Viering in zijn woonplaats:  Beek – Genhout.

*Concept Jaarplanning voor 2023 in via Lee van Dijk verkrijgbaar.

Groeten namens DB

RC