Login Leden

Weeknieuws…. Bijpraten over week 04-23, 05-23 en 06-2023.

Dag vrienden, medezangers,

Er was niet veel te melden de afgelopen weken. We hebben wel goed en zinvol gerepeteerd, waarvoor DANK! 

Voor de volledigheid wil ik wel nog publiceren wat er in hoofdlijnen speelde:

WEEK 04-2023: 

zaterdag, 28-01 vergaderde ons DB.  Jaarprogramma 2023 is, waar nodig, bijgesteld, dus gewijzigd.  Relevante beslissingen zijn bekend gemaakt of na te vragen bij onze Secretaris, Lee van Dijk.                                                                                                          maandag, 30-01 was er een constructief overleg met de Voorzitter van KRM (Koninklijk Roermonds Mannenkoor), de heer Ruud Lauffer. Verschillende werkafspraken kunnen maken. Uitwerking moet nog volgen. Relevante mededelingen dien aangaande volgen t.z.t.

Voor de leden-/ jaarvergadering in maart wordt aandacht gevraagd om na te denken over deelname aan de Muziek-commissie en de COL-commissie.  (bericht van Piet Mestrom).   Immers hier zijn enkele vacatures.  

De Leden-Jaar-vergadering is verplaatst van zaterdag, 18 maart naar zaterdag, 25 maart,  van 10.00 tot 12.00 uur, Schakel.

WEEK 05-2023: 

Ledenwerfcommissie (Fred Strous,  Almar Speelberg, Harrie Janssen, Har Levels) vraagt aandacht voor medewerking aan de ledenwerfacties, gepland 2e helft van maart a.s.   Zie bericht van Fred Strous d.d. 03-02. en reageer daar op!  s.v.p. (via Fred).

De aftrap van de Ledenwerfactie 2023  en de cursus “Zingen, je nieuwe hobby”  wordt verzorgd door Sef Thissen. Nader programma volgt. Maak zo veel als kan RECLAME!

Vraag van KRM, Roermond. Zij organiseren een 5 daagse concertreis, per touringcar, van 01 t/m 05 juni,  naar Wenen. Zij komen bassen te kort. Zij vragen geïnteresseerde Reuverse bassen zich te melden om mee te gaan. Eventuele partners zijn ook welkom!  Info en Contactpersoon in deze: Har Levels.

Pierre Jetten nam initiatief om met een groepje RMK-leden (minstens 10 man) deelnemen aan de Reuverse Carnavalsoptocht, maandag 20-02-23.  Info en opgave bij Pierre Jetten, uiterlijk eind week 06-23.

De voorlichtingsavond inzake Draaksteken Beesel, augustus 2023, werd namens ons koor bezocht door Arno Janssen en Lee van dijk. Nadere berichten volgen zodra een en ander duidelijker uitgewerkt is.

WEEK 06-2023: 

woensdag, 08-02-23, Repetitie in de Schakel, 20u30.  Muziekmap ongewijzigd. Op verzoek van dirigent alvast thuis oefenen met “Jesus Christ Superstar,  Abide with me,  Dobra Noc”

Verzoek van dirigent:  Mededelingen, besprekingen en ander getut beperken tot buiten de repetitie uurtjes.

zaterdag, 11-02-23 bezoeken Guus Levels, Jan Schatorie, Henk Naus en Rob Castermans de KNZV inspiratie dag in Ede (Gld) alwaar John Gerits aan mee werkt.

Volgende week meer……

Groeten van RC, voorzitter.

*************************