Login Leden

Weeknieuws, week 03-2024; Korte termijn planning.

Halllooo RMK zangers,

Er is woensdag 17 jan geen repetitie vanwege het winterse weer.

Weekbericht van deze week 03-2024.

*Er is nog veel onduidelijk en weinig definitiefs te zeggen over de korte termijnplanning voor de komende maanden (t/m juni). Daarom nog onzekerheid over de planning van muziekprogramma’s en optredens. Het antwoord op de nog open vragen is afhankelijk van een aantal korte termijn ontwikkelingen binnen het bestuur en de organisatie van ons koor. 

*Afgelopen week vergaderde ons D.B. en de Muziek-commissie, samen met onze dirigent, enkele malen. De voorlopige uitkomst van deze besprekingen willen wij u in / na   de pauze van onze Repetitie van morgen, woensdag, 17 januari,  kenbaar maken. Ondergetekende namens het D.B;  John Gerits en / of Fred Strous namens de Muziek-commissie. Voorts informeren wij u over de voorgenomen initiatieven van ons DB, om in deze zo spoedig mogelijk meer helderheid te verschaffen.   Ook uw inbreng is van belang voor onze meningsvorming. Wij verwachten morgen dan ook een voltallige deelname van de koorleden aan de repetitie en de informatieronde.

*Repetitie: morgen, woensdag, 17 januari, 20.15 uur. Schakel. Eerste helft = 20.15u tot 21.30u.  repeteren.  Na de pauze = plm. 21.45 tot 22.30u informatieronde.

*In de repetitiemap graag: programma zoals vorige werd kenbaar gemaakt door de Muziek-commissie. Tevens toevoegen “Ein Prosit mit harmonische Klangen” te vinden op onze Koor-site / Leden.

*Vragen over, verzoeknummers, opmerkingen aangaande het (voorlopige) oefenprogramma, correspondentie daarover….  graag rechtstreeks richten aan de contactpersoon van de Muziek-commissie (=Fred Strous).

*De prestaties van ons RMK worden gewaardeerd door de Reuverse gemeenschap, toehoorders, supporters, sponsoren.  Dit blijkt ook uit donaties en sponsorgelden die onze Penningmeester Paul mag ontvangen.  Recent nog van de familie Spreeuwenberg (overleden oud koorlid Toon Spreeuwenberg) en van de Reuverse Pastoor.  Waarvoor, namens het Koor, hartelijk DANK! 

(*Alvast voor week 4-2024,  woensdag, 24 januari: Repetitie Schakel, 20u15, in verband met vakantie van John: onder leiding van een gastdirigent).

Met groeten, namens D.B.

RC, voorzitter.