Login Leden

Weeknieuws, week 13-2023. Info Concert Genhout en start Zangclinic

Weeknieuws, week 13-2023.

*Afgelopen weekend is druk geflyerd om reclame te maken voor de Zangclinic. Alle deelnemers nogmaals bedankt!

*A.s. Woensdag, 29-03-2023,  is de aftrap van de Zangclinic, door Sef Thissen. Schakel, om 19.00 uur. Wij hopen op ruime belangstelling. Woensdag weten we meer.  Er zullen ook enkele leden (Ledenwerf-Commissie) aanwezig zijn om belangstellenden te ontvangen.

*A.s. woensdag ook de reguliere repetitie, Schakel, 20.30 uur.  Vraag is om al om 20.15 uur  in de Schakel aanwezig te zijn zodat, als de Grote Zaal eerder beschikbaar is, hetgeen regelmatig gebeurt, al om 20.15 uur begonnen kan worden en de repetitietijd optimaal benut kan worden. Wel het verzoek om niet eerder dan dat de zaal “vrij” is, daar naar binnen te gaan (privacy gym-dames), maar te verzamelen in de “bar”.

*Repetitierepertoire is onveranderd en vorige week onder Berichten voor leden, “inhoud muziekmap per 23 maart 2023” bekend gemaakt.  Graag de map voor a.s. woensdag opschonen en ordenen met hulp van de door Fred Strous aangereikte ideeën en hulpmiddelen (bijvoorbeeld nummering van de stukken)…..

*Voorbereidingen en opgave van deelname aan jubileumconcert van John Gerits in Beek-Genhout. U ontving hierover eerder al correspondentie.

*Jubileumconcert  zondag, 24 september 

Afspraken zoals tot nu toe met John Gerits gemaakt. Organisatie: Phantasy in Music. 

Omdat er 3 koren, een fanfare, tal van artiesten en andere verenigingen aan mee doen is het een hele klus om een en ander goed af te stemmen.

Op zaterdagmorgen, 16 september is er een gezamenlijke repetitie van de 3 koren. Locatie “Zaal “de Ster” in Maasniel. Aanvang 09.30 uur.  Gezien kostenbeperking stelt het DB voor om met eigen auto’s te rijden en te Carpoolen. Medereizigers geven een kleine vergoeding aan de chauffeur.

Op vrijdagavond, 22 september is de Generale Repetitie.  Locatie  in Beek-Genhout. Aanvang 19.00 uur.  Eveneens met eigen vervoer.

Het jubileumconcert is  op  ZONDAG, 24 SEPTEMBER   Locatie:  Kunstcentrum Genhout,  Aanwezig zijn om 13.00 uur. Concert van 14.00 tot plm. 16.00 uur.  Partners zijn welkom, echter hen wordt een bijdrage van € 22,50  gevraagd voor gereserveerde entreekaart, inclusief drankje.   We plannen om de heen-en terugreis samen met het koor uit Roermond te doen (KRMK).

Na het concert is een muzikale nazit voor iedereen (plm. 16.00 tot 18.00 uur).   Het DB stelt voor om op zondag, als koor met eventuele partners, met een touringcar te reizen. Gelet op de beperking van de reiskosten voor ons koor proberen wij, indien haalbaar, samen te reizen met het Roermonds Mannenkoor.  Zo niet, huren we een eigen bus.

De organisatie hoopt met de entreegelden op een sluitende begroting.  De verwachting is niet dat men er veel geld aan overhoudt maar eerder dat ze net uit de kosten komen. Eventueel “winst” komt, als donatie, ten goede aan de St.-Hubertuskerk in Beek-Genhout.

Gezien het drukke programma en onze beperkte financiën heeft ons DB besloten in dat weekend af te zien van een uitgebreider  “concertreis-programma”   Dit houden we tegoed!

Graag vóór a.s. zondag, doorgeven aan Rob Castermans, liefst mail eventueel per app.

Rob stuurt hiervoor nog een info-mail

Naam: xxxx yyyyy

Ik gaan mee naar Repetitie in Maasniel.

Ik ga met eigen vervoer naar Maasniel en kan xxxx personen meenemen

Ik wil graag meerijden naar Maasniel

 

Ik ga mee naar de Generale repetitie in Beek-Genhout,

Ik ga met eigen vervoer op vrijdag naar Genhout en kan xxxx personen meenemen

Ik wil graag meerijden naar Genhout

 

Ik doe mee met het Concert op zondag.

Ik kom met mijn partner. Entree voor deze partner is € 22,50

Namens DB

RC.