Login Leden

Weeknieuws, week 30 – 2023: 2e vakantieweek.

Dag Koorleden RMK,

Week 30 – 2023:    2e vakantieweek en daardoor ook weinig “nieuws”.

*Dit bericht is vooral bedoeld als teken van leven en cohesie binnen ons koor.

*Wisselend gaan onze leden, ver of dichtbij, op vakantie, naar hete 0f koelere streken. Wij wensen u allen een fijne vakantie!  Inmiddels zijn de eerste reizigers al weer gezond en wel terug thuis, gelukkig.

*Voor de thuisblijvers alle tijd om af en toe aandacht te besteden aan ons repetitierepertoire. Zie hiervoor onze Koorsite / Ledenafdeling / Oefenprogramma.  Een en ander ingezongen door John Gerits en door Almar Speelberg. De moeite waard om te beluisteren. Mogelijk zijn we daardoor ook niet alles vergeten in augustus.

*Ook aandacht gevraagd voor de verkoop van de Bliksemloten 2023:  in augustus binnen besloten vrienden-/ kennissen- / familie-kring;       eind augustus: Deur-aan-Deur-verkoop.  Geld afdragen aan Paul Reijnen (momenteel ook even op vakantie).  Liefst contant. (Info: Jos Boon).

*Vakantie of niet:  Het D.B. waakt over de belangen van ons koor. De Reiscommissie (Jan, Piérre, Fred) regelden busvervoer naar Beek-Genhout, voor het concert op 24 september. Wij reizen samen met een aantal deelnemers van Roermonds Mannenkoor. (Bus van fa. Kupers, Weert). Inschrijvingstermijn is gesloten. Controleer zo nodig of u bent ingeschreven voor het busvervoer. (bij Fred Strous).       Nadere mededelingen inzake 24 september volgen, na de koorvakantie.

*De Muziekcommissie  (o.l.v. Fred) is en blijft bezig met het programma voor ons Kerstconcert op z0ndag, 17 december.

*Tot slot: Allen de groeten van Guus Levels. Ik trof Guus vanmorgen bij “de Plus”.  Hij leek goed hersteld, was goed mobiel en op de fiets!  Fijn voor Guus; fijn voor RMK.

Namens D.B., tot een volgende keer.

RC.