Login Leden

Weeknieuws, week 39 en week 40: Start Najaarsprogramma

Dag Zangvrienden,

Deze week  39-2023 weinig nieuws. Zie hieronder:

*We kunnen terugkijken op een geslaagd Concert in Beek, en een gezellig dag-uitstapje.

*Afgelopen week woensdag (27-09-23) hadden we een korte repetitie met als doel het Najaarsprogramma op te starten. Graag de Repetitiemap in orde maken conform het door Almar op onze Koor-site gepubliceerde Actueel Oefenprogramma.

*Ik wil attenderen op een uitnodiging om te gaan luisteren naar het Najaarsconcert door A Cappella, Swalmen. Hier doen ook het Beesels Gemend koor en de Meulezengers uit Venlo aan mee. Op zaterdag, 14 oktober 2023, om 19.30 uur, in Swalmen, de Robijn. Info bij Piet Emans.

*Vorige week publiceerde Almar een (concept) jaarprogramma 2023 – 2024  op onze Koor-site / Weeknieuws en op Agenda. SVP noteren in uw agenda.

*John Gerits vraagt om “overgebleven” plastic consumptie-munten (voor de broodjes) uit Genhout bij hem in te leveren. Geld mogelijk retour.

*Ik constateerde vandaag dat “weeknieuws 37-2023  en 38-2023” niet correct door mij verzonden zijn. Vandaag voor de volledigheid een nieuwe poging, ook al is het een beetje “oud” nieuws….

Week  40 – 2023 

*A.S. Woensdag, 04-10-23, Repetitie om 20.15 uur, Schakel. Onder leiding van waarnemend dirigent, i.v.m. vakantie van John. Najaarsprogramma, Cecilia, Kerstconcert, Champagneconcert……

*Op maandag, 09 oktober vergadert ons DB. Eventuele agendapunten graag inleveren bij secretaris Lee van Dijk.

Tot ziens, woensdag.

Groeten namens DB

RC