Login Leden

Weeknieuws 41 – 2022; De eerste repetitie van John Gerits en het weekend van de kroetactie met TFK

woensdag, 5 oktober was de eerste repetitie met onze nieuwe dirigent John Gerits.

Eerste indruk was zeer positief.

Verder blijft Toon Konings voorlopig “onze” pianist.

zaterdag, 8 oktober hebben een aantal koorleden meegeholpen bij de Kroet-actie van TFK.  Goed verlopen.

maandag 10 oktober RMK bestuursvergadering:

Aan de orde kwamen, o.a…

*Er waren geen, door koorleden ingebrachte, vergaderpunten. (Lee)

*Gesprek met Wethouder Nijssen, inzake de Schakel. (Lee, Rob). Schakel zou voorlopig open blijven.

   Blijft daarom ook ons repetitielokaal. Repetitietijd: Woensdagen, vooralsnog vanaf 20.30 uur. Eerder, zodra dat kan (Har)

*Sponsoracties en benadering Sponsoren voor 2023 (Almar en Jos)

*Inventarisatie voorraad koormateriaal  zoals muziekpartituren, kleding, tassen, e.d. (Paul en Jan S.)

*Voorlopige evaluatie financiële balans, na afloop van de Bliksemloterij, Twente-koorreis,  LCW, (Paul)

Met name de reis is nogal prijzig uitgevallen. Ongeveer de helft van de totale kosten worden door het koor gedragen.

Als positief werd gezien dat de reis veel onderlinge saamhorigheid heeft gebracht. Dat is ook veel waard!

*Voorbereidingen Kerstconcert, 18 december, met Sing Along Singers en Marco Bakker, zijn in volle gang.

(Har, Piet, Jos, Paul, dirigenten van RMK en Sing Along Singers)

*Contract met nieuwe dirigent, John Gerits, is getekend. (DB)  Persbericht is verstuurd.

Contactpersoon tussen John en RMK inzake organisatie is  Har, inzake muziekprogramma is Piet.

*Planning activiteiten Ledenwerfcommissie herstarten (Ledenwerf-cie, Har)

*Mogelijkheid tot samenwerking met regionale koren geïnventariseerd, bijv. Swalmen, Brüggen, Bracht, Roermond (Rob, Har)

*Concept Jaaragenda voor 2023 vastgesteld. (Lee)

 

Gezondheid…….

Vandaag werden door de overheid Corona-veiligheids-maatregelen naar een RIVM niveau hoger opgeschaald. Dit in verband met het al verwachte stijgende aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. Ook ons koor is een kwetsbare groep.

Daarom:  Voor onze koorleden gelden de landelijk bekende algemene voorzorgsmaatregelen en richtlijnen, zeker bij deelname aan kooractiviteiten. Ga de Boosterspuit halen. Doe bij klachten een test en blijf thuis, zeker met positieve test!

 

Santé verder

Groet

DB