Login Leden

WEEKNIEUWS, WEEK 8 EN WEEK 9. Carnaval en Herstart.

WEEKNIEUWS,  week 8-  en week 9-  2023.

 

Week 8  (20-02 tot 27-02  = Carnavalsweek)

*Op zangkoorgebied een vrij rustige week geweest.  Te weinig animo om deel te nemen als RMK aan de Carnavalsoptocht. Theo Sijbers heeft de eer gered en kreeg daarmee  terecht de 2e prijs!  Theo, ga zo door, zeker nu je met pensioen bent.  En ook als koorlid, natuurlijk.

*Hopelijk thuis wél gerepeteerd??!!  Maak uw Muziekmap actueel volgens instructies op de Koor-site. Berichten van Piet Mestrom (Muziek-cie).

*22-02-23 vergaderde het DB van ons koor, inclusief bescheiden “hiering-sjèlle-party”.…

Vooral voorbereidingen voor onze ledenwerfactie (maart 2023), concertje op 4 mei (Dodenherdenking) en 6 mei (Voorjaarsconcert met Sef Thissen)

Nog niet alle organisatorische en financiële hobbels zijn genomen, maar we denken er wel uit te komen.

Fred Strous coördineert de activiteiten voor de publicatie-actie ledenwerving, posters plakken, flyeren, PR en dergelijke. Zie daarom ook de Mail, verzonden door Fred, gisteren.   

*Het D.B. =  ons koor, heeft dringend behoefte aan meer helpende handen voor de geplande activiteiten.  Tijdens de repetitie van woensdag 01-03-23 worden door Lee van Dijk formuliertjes uitgedeeld om de bereidheid van leden te inventariseren om te helpen, vooral  in de voormalige COL-cie en de Muziek-cie.  Denk er eens over na, in het belang van het voortbestaan van ons RMK!.   Uitkomst is een onderwerp van de jaar-leden-vergadering 2023.

Week 9  (27-02 tot 06-03-23  =  Weer aon de gèng!)

*Leden- / Jaarvergadering is gepland op ZATERDAG, 18 maart 2023, vanaf 10.00 uur, in de Schakel.  Agendapunten in te brengen via Lee van Dijk.

*Repetitie a.s. woensdag, 1 maart, Schakel, vanaf 20.30 uur.  Komt allen met actuele muziekmap!

WELKOM.

Groeten

RC