Login Leden

Koor in het kort

Het Reuvers Mannenkoor (RMK) ziet zichzelf als een modern regionaal koor.

Het RMK is een zangvereniging waar het plezier in zingen centraal staat.

We treden regelmatig op en hebben geregeld nieuw repertoire, zowel klassieke als meer moderne stukken.

Het koor is voor de leden ook een prettige manier van ontspannen. Om hier inhoud aan te geven organiseert het koor, naast de wekelijkse repetitie-avonden, activiteiten als:

  • optredens met andere koren in binnen en buitenland;
  • één- of meerdaagse concertreizen;
  • ontspanning zoals bijv. het jaarlijkse Caecilia-feest;
  • een gedeelte van de leden doen ook mee met carnavals-optochten
  • er is een tour-fietstochten groep
  • andere activiteiten voor de koorleden, vaak met hun partner.

Het koor telt ongeveer 40 zangers.

Maar we vinden het leuk als jij er ook bijkomt!

 

Onze Dirigent

Sinds 03-03-2024 staat er een nieuwe dirigent voor het Reuvers Mannen Koor. Nadat onze vorige dirigent wegens gezondheidsredenen te kennen had gegeven ons koor te moeten verlaten zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe dirigent. Dat is Ger Franken uit Echt geworden.

Ger Franken (1956) was ruim 20 jaren als docent verbonden aan de Stichting Muziekschool Kerkrade. Daarnaast werkte Ger Franken van 1980 tot 2021 als muziekconsulent/vakleerkracht in het basisonderwijs. Verder heeft Ger Franken een ruime ervaring als dirigent van diverse ensembles en koren in binnen- en buitenland.

Ger Franken heeft veel en vaak samengewerkt met diverse solisten en orkesten.

Momenteel dirigeert hij Mannenkoor “De Nachtegaal” uit Someren. En vanaf maart 2024 ook het Reuvers Mannenkoor.

Wij hopen met Ger de muzikale kwaliteiten van ons koor nog lang te mogen ontwikkelen en natuurlijk aan u, ons publiek, te mogen presenteren.