Login Leden

Moederdagactie

Op deze dag verzorgd het koor een openbare repetitie.

Dames die hun partner voor deze openbare repetitie aanmelden krijgen een bloemetje voor moederdag, indien deze partner daadwerkelijk op de repetitie verschijnt.