Login Leden

Weekbericht, week 27 – 2024: Eind goed; Al goed!

Dag RMK vrienden,

Deze week  =  27 -2024:  Laatste bericht voor de zomervakantie: 

*Afgelopen woensdag was de laatste reguliere repetitie met Ger Franken.   Ger heeft vervolgens vakantie t/m de 3e week van augustus. Daarna gaan we intensief repeteren voor ons Kerstconcert in december, , samen met het Roermonds Mannenkoor:

*Tevens zijn toen de eerste lading BLIKSEM-LOTEN 2024  aan de koorleden uitgereikt met het verzoek deze tijdens de komende zomervakantie te “slijten” aan bekenden, familieleden, vrienden, collega’s.  Financiële afhandeling graag via Penningmeester Paul Reijnen.  Coördinatie door Jos Boon.   Vervolgens:  de formele deur-aan-deur-verkoop is de laatste week van augustus. De benodigde loten worden vooraf uitgedeeld!  Trekking van de geweldige prijzen 2024, is door de notaris (van Lier,  Swalmen),  in de Schakel, op Kermis-zondag, 01 september 2024,   14.00 uur. Iedereen welkom!

*Aanstaande woensdag, 3 juli, is de afsluiting van koor-seizoen  2023 – 2024.  Vanaf 18.00 uur zijn alle leden + introducee WELKOM bij Restaurant Jan Schatorie, Industriestraat, Offenbeek.   Het RMK trakteert met een BARBECUE.   Consumpties, tegen vóór-oorlogse prijsjes (á  € 1,00)  zélf af te rekenen!  Tevens een tombola voor de aanwezigen met de overgebleven prijzen van Bliksemloterij 2023.  Verder gezellige, informele,  gelegenheids-samenzang.   Piet Mestrom wil het vuur wel aan het lotje houden….

*Koorvakantie. Geen repetities in week 28-29-30-31-32-33, dus tot week 34 – 2024.  Eerste repetitie, ná de vakantie (+Ger) is woensdag, 21 augustus (week 34-2024),.  Daarna voorlopig onveranderd schema: 19.15 uur: partij-repetitie en 20.30 uur: gehele koor >>>   Schakel, 19u15.  In deze weken verstuur ik geen Koor-appjes en/of Koor-mail, behalve als er belangrijke vermeldingswaardige mededelingen blijken te zijn. Even “rust in de tent”…

*PRETTIGE KOORVAKANTIE 2024  toegewenst, namens DB

RC.