Login Leden

Impressie van de Zangclinic met Sef Thissen op 29 maart 2023

Eindelijk was het op woensdagavond 29 maart dan zover. De zangclinic kon doorgaan en Sef Thissen bleek een bron van inspiratie voor de aanwezigen.

4 Kandidaat leden voor ons koor konden o.a. van een prachtige aria genieten. Naast enkele leden van het bestuur waren ook de meeste leden van de ledenwerf commissie aanwezig.

Een mooi impressie van dit, hopelijk voor het RMK, beloftevolle gebeuren volgt hieronder.

KLIK