Login Leden

Weekbericht 21 – 2024: Pinksteren, Festival OpDreef, Concert OpMaat.

Hallloooo Mede-Koorleden RMK: 

Bericht voor deze week, 21 – 2024:  

*Zaterdag, 18 mei en zondag 19 mei ondersteunen wij, met een (gelukkig) redelijk aantal koorleden, het Festival OpDreef, Drakenrijk, Beesel / Reuver….. >>

Organisatie en Coördinatie is in handen van ons koorlid Arno Janssen met als rechterhand zijn broer Harrie Janssen.  Zij maakten een werkschema en stuurden dat naar alle medewerkenden.  Bij vragen… Arno Janssen:  06.44849157.  Graag:  Kom op de afgesproken tijden, op de afgesproken locaties.  Denk aan weersbestendige kleding.  Bij problemen en vragen: bel Arno.  Alle (redelijk gunstige)  inkomsten zijn voor de kas en het welzijn van ons RMK.   Gemeente Beesel steunt onze inspanningen.  Graag uw positieve inzet!

*Woensdag, 22 mei = REPETITIE,  Schakel,  vanaf 20u15.    Ger Franken heeft dan een weekje vrij.  Repetitie is o.l.v. onze oud-dirigent   John Gerits, vooral ter voorbereiding op ons Voorjaarsconcert, 8 juni, Schakel. 19.00 uur.  =  Tevens formeel  “afscheid” voor John Gerits. Het door onze (Fred Strous)  Muziek Commissie vastgestelde  Programma van ons Concert “OpMaat” van  08-06-24  staat inmiddels op onze koor-site:  Bekijken / thuisrepeteren / concertprogramma’s.  Thuis oefenen!  Met enthousiasme….

*VRAAG:  Wijziging van repetitie-avond (van woensdag naar dinsdag) :   Na enkele malen met Gemengd Koor Beesel overlegd te hebben, zonder oplossing,  geeft het bestuur van G.M.K. Beesel nu aan met ons RMK te willen overleggen over een ruiling van de repetitie-avond: Concreet is de vraag vanuit Beesel:…  RMK naar de dinsdag,   GMK naar de woensdagen.   Voordeel:  RMK kan dan op de dinsdagen om half- acht (19u30)  beginnen.  Een mogelijke oplossing voor de al jaren gehoorde wens om eerder te starten met onze repetities.   Ons DB is voorstander. Echter een aantal leden hebben ook nu weer nieuwe bezwaren tegen een ruil.   Namens ons DB verzoek ik alle leden onderbouwde bezwaren tegen een eventuele ruiling uiterlijk aanstaande week (week 21) liefst schriftelijk door te geven aan Secretaris Lee van Dijk en/of aan Voorzitter Rob Castermans.  Afhankelijk van de reacties gaat ons DB in verder overleg met GMK Beesel.   Mijns inziens:   nu of nooit meer…

*Denk aan eventuele deelname en opgave aan koorfietstocht FITOREMAKO op zaterdag, 25 mei.  Start plm. 13.00 uur Schakel.  Gezellige afsluiting: plm. 17.00 uur Paersstal.   Info:  Guus Levels, o.a.

*Alvast aandacht voor een Mannenkoor- Concert-treffen in Brüggen (D)  op maandag, 24 juni.  Ons RMK is uitgenodigd, maar heeft geen verplichte nummers te zingen. Alleen deelname spontaan”  In het kader van Regionale Samenwerking en Grensoverschrijdend gedrag, nu en in de toekomst…,  wordt onze belangstelling en eventuele deelname op prijs gesteld.   Binnenkort inventariseert ons DB wie mee wil doen en welk vervoer nodig is.  In principe “fietsen”  maar zo nodig ook eigen (koorlid-) auto’s.  Coördinatie Secretaris Lee van Dijk.  Denk hier alvast over na.

Groeten, mede namens DB

RC