Login Leden

Weeknieuws, week 22 – 2024: voorbereiding Concert op 08 juni a.s.:

Dag Koorvrienden:

Komende week, 22 – 2024: 

*Evenement  “Op Dreef” Drakenrijk,   (18 en 19 mei) is naar wens afgesloten, met een mooi financieel resultaat voor ons RMK.,  dankzij de medewerking van enkele van onze koorleden.   Een volgende keer hopelijk: nog beter!

*Afgelopen woensdag (22 mei)  een rustige repetitie gehad o.l.v. John Gerits. >> Oude bekenden onder elkaar….  Goede basis voor een mooi  Concert op 8 juni.

*De Fietstocht van a.s. zaterdag (25 mei) FITOREMAKO / FRUMARCO  gaat niet door vanwege verwachte slechte weersomstandigheden. Voor in de loop van september wordt een nieuwe datum gepland. (Info: Guus Levels).

*Aanstaande WOENSDAG, 29 mei,   Schakel, vanaf 20.15 uur: REPETITIE.  = de laatste reguliere repetitie vóór het Concert, (o.l.v. Ger Franken).  Programma: = Concert van 8 juni.

*De voorgestelde ruiling van de repetitie avond (mede op verzoek van G.M.K Beesel)  van de woensdag naar de dinsdag, gaat niet door.  Drie leden maakten bezwaar. >> Liever geen ledenverlies >> Repetities blijven dus op de woensdagavond, en derhalve vanaf (pas) 20uur15.  Einde discussie.

*Dinsdag, 4 juni vergadert ons D.B. over de laatste stand van zaken.  Inbreng van uw eventueel in te brengen agendapunten: via secretaris Lee van Dijk.

*Agenda:  woensdag, 5 juni is de Generale repetitie met alle koren, solisten, dirigenten, pianisten. In de Schakel, = ook vanaf 20u15.

*Zaterdag, 8 juni:  Schakel; Voorjaarsconcert met Gemend Koor Beesel,  19.00 uur, Schakel.  Er zijn nog volop entree-kaarten (€ 7,50 slechts).  Via Har Levels.

*Maandag, 24 juni: uitgenodigd voor internationaal Mannenkoor-treffen in Brüggen (D). Vrijwillige deelname, is wél zeer WELKOM!  Spontaan mee-zingen wordt gewaardeerd.  Wie gaat er mee. In pricipe “fietsen”…  Wie is afhankelijk van vervoer per auto heen-en-weer?  Opgave, primair,  bij Paul Reijnen of de overige bestuursleden.  Binnen nú en twee weken!

*woensdag, 3 juli: laatste repetitie vóór de zomervakantie. (Einde vakantie: woensdag, 21 augustus).

*INVENTARISATIE:  Ook is op die woensdag, 3 juli, ter afsluiting van het seizoen, een BARBEQUE, georganiseerd door de familie Jan Schatorie.  Graag deze of uiterlijk volgende week (dus ook binnen twee weken)  doorgeven aan Secretaris Lee van Dijk welke koorleden deelnemen en of zij een partner introduceren ???  Het schijnt overheerlijk te worden….. (volgens Jan)..

Met groet van ons D.B.

RC