Login Leden

Weekbericht, week 24-2024. Evaluatie en Vooruitblik 2024-2025. Na Op-Maat > “Op-Orde”

Dag Zangvrienden RMK.

Deze week, 24 – 2024:     “Tevreden terugblik; noodzakelijke vooruitblik”….  

*We kunnen tevreden terugzien op ons Concert van afgelopen zaterdag, 8 juni. Het eerste formeel concert o.l.v. Ger Franken. Tevens afscheid van John Gerits. Fijne samenwerking met Gemengd Koor Beesel. Redelijk goed bezoekersaantal. (plm. 150). Ger Franken ook te spreken over de inzet van onze koorleden. Kortom:  voor herhaling vatbaar. Diverse positieve reacties mogen ontvangen van bezoekers. Lees ook de reactie van onze collega Joep Janssen (op de Koor-app).

*REPETITIE van woensdag, 12 juni, 20u15, Schakel, zaal 1.   We starten met een weergave van de vergadering van ons D.B.  op afgelopen dinsdag,  4 juni.    Tevens een vooruitblik op de tweede helft van 2024. Namens het DB bespreken we (vanaf 20u15) enkele belangrijke aandachtspunten, ter verbetering van de kwaliteit van 0nze muzikale prestaties.   Onder andere wijziging van de repetitie -opzet en -tijden!   (Contactpersoon: Voorzitter).

*Aansluitend de wekelijkse repetitie, vanaf plm. 20u40;   Pauze = plm. 21u30 tot 21u50.  Verder repeteren van 21.50 tot 22u40. (Ger Franken).

*MUZIEK-MAP:    Maak de Concert-map leeg. Breng de Repetitie-map op orde.  Voorlopig volgen wij voor de “inhoud” de laatste opgave van de Muziek-commissie. Repertoire staat op onze Koor-site / Actueel oefenprogramma / Repertoire Repetitiemap per 13 maart 2024.  De Muziekcommissie zal komende weken,  na overleg met Ger Franken,  wellicht enige wijzigingen aanbrengen.  Berichten volgen via de Koor-site  (contactpersoon: Fred Strous).

*Maandag, 24 juni, zijn wij,  als leden van RMK,  te gast bij Koortreffen in Brüggen-Bracht (D)  vanaf plm. 19.00 uur.   als toehoorders;  tevens uitgenodigd een Duits Hapje (=Hap) mee te eten!  Mogelijk hervatting van Euregionale muziek-ontmoetingen en uitwisselingsprogramma (?) Info en Opgave bij Lee van Dijk.  Ook opgeven wie wil “meerijden” met een auto van een onzer koorleden.  Woensdag: laatste gelegenheid dit door te geven.  Geen koor-uniform e.d. nodig……   (te warm…)

*Woensdag, 3 juli is de “laatste repetitie” van dit seizoen.   Mede omdat Ger Franken dan verhinderd is, is er geen reguliere repetitie, echter wel een muzikaal treffen in het Huiscafé van de familie Jan Schatorie, Offenbeek; vanaf plm. 18u30 uur.  (Reserve-dirigent) Piet Mestrom bepaalt namens de Muziekcommissie,  wat we dan kunnen “zingen” Er wordt tevens gezorgd voor een fijne Barbecue, op kosten van RMK.  De consumpties zijn tegen zeer gereduceerde prijsjes af te rekenen bij Jan.   Opgave voor deelname, en met hoeveel personen (introducee?)  uiterlijk woensdag, 12 juni, bij Jan Schatorie.

Namens D.B.

RC.