Login Leden

Weekbericht, week 25-2024: Nieuwe afspraken; Nieuwe kansen; Nieuw enthousiasme!

Dag Zangvrienden,

*Bijgaand nog even in het kort de stand van zaken rondom de organisatie van ons R.M.K.  vanaf september 2024. Zie ook de Koor-app van 17-06-24, inclusief het bericht van onze Muziekcommissie (Fred Strous):

*Na een vergadering van de Muziekcommissie en van onze D.B. vergadering (op 4 juni)  kwamen een aantal aandachtspunten naar voren. Deze zijn besproken met alle koorleden op onze repetitie van 12 juni j.l.   Afspraken:  Meer discipline, meer aandacht voor repetities en de nodige voorbereiding daarvan (>> repetitiemap; thuis oefenen….), respecteren van communicatielijnen. Volgen van de beslissingen van DB. Tijdens de repetities heeft de Dirigent het eerste en het laatste woord!.   Afgesproken? >>> DOEN!!  

*Zie de app van onze Muziekcommissie van 17 juni j.l. (Fred Strous):  inzake: De nieuwe start;  Programmavoorbereidingen 2025; Samenwerking met andere koren 2025; Kerstconcert 2024;  Start van de repetities voor de genoemde initiatieven: = ná de zomervakantie. (Eerste repetitie = 21 augustus a.s.)

*Vanavond,  woensdag, 19 juni:  eerste keer repetitie Nieuwe Opzet:  Vanaf uiterlijk 19.15 uur partij-repetitrie voor Tenor 1 en  Tenor    20.00 uur Pauze.    20.30 uur: repetitie voor het gehele koor. Einde 22.00 uur.  Schakel.   Inhoud REPETITIE-MAP:   zie Koor-site / Oefenprogramma / Inhoud repetitiemap vanaf 10-04-2024 >>>>  Graag meebrengen!

*Op maandag, 24 juni bezoeken een aantal koorleden een koorconcert in Brüggen-Bracht (D).  Mede op uitnodiging van Koor Brüggen. Vanaf 19.30 uur.    ‘s Avonds nog een Duitse Hap in de aanbieding. Programma-afspraken, tijdsschema, kosten, deelnemers, meerijden… Bekend bij Lee van Dijk  (Bekant in Brüggen als “Herr von Dijch”, MoeziekMeister”)….   Mogelijk internationale samenwerking.?….

*Laatste repetitie op woensdag, 3 juli, vanaf 18u30 bij Jan Schatorie.  +  Barbecue.   Al opgegeven?  en met hoeveel personen???? Vanavond = laatste kans!  Zo mogelijk enige koor – samenzang…..

*Volgende week woensdag, 26 juni,  = Repetitie in Schakel:  Vanaf 19.15 uur partij-repetitie voor Bassen 1 en Baritons.   Aansluitend  vanaf 20.30 repetitie voor gehele koor.

Groeten, namens DB

RC.